Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Institutet Mot Mutor
Yrkesvardag

2020.08.20

IMM uppdaterar Näringslivskoden: ”Korruptionsrisker finns i alla organisationer”

Aktörer i privat och offentlig sektor har länge tagit hjälp av Institutet Mot Mutors (IMM) självreglering. Nu uppdaterar institutet Näringslivskoden och ger den ett nytt namn - Kod mot korruption i näringslivet.  

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

I mitten av augusti lanserade Institutet Mot Mutor (IMM) den reviderade versionen av Näringslivskoden, som har funnits sedan 2012 och hjälper aktörer i privat och offentlig sektor i arbetet mot korruption och i frågor om hur förmåner ska hanteras.

– Korruption står i direkt motsatsförhållande till såväl sunda affärer som hela hållbarhetsagendan och arbetet mot korruption måste ständigt vara en prioriterad fråga. Korruptionsrisker finns i alla organisationer oavsett storlek och svenska företag är i hög utsträckning verksamma globalt på ur korruptionshänseende komplexa marknader, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén på IMM:s webb.

Natali Engstam Phalén. Foto: Institutet Mot Mutor

Koden har uppdaterats både innehålls- och layoutmässigt – samt fått ett nytt namn. Den behåller visserligen sitt inarbetade smeknamn Näringslivskoden, men byter officiellt namn till Kod mot korruption i näringslivet. Det eftersom koden kompletterats med utökad vägledning om förebyggande åtgärder kring korruption samt i frågor om tredjepartshantering.

Reglerna i den nya versionen av koden kompletterar och förtydligar lagbestämmelserna om mutbrott, men tar framförallt fasta på en etisk standard, skriver IMM. Hela näringslivet omfattas av reglerna – och särskilt i relationen mellan näringslivet och offentlig sektor. Numera finns krav på företag att arbeta proaktivt mot korruption från ledningsnivå, genom bland annat utbildning, riskanalyser och visselblåsningssystem.

–  En stor utmaning för framförallt internationellt verksamma företag är hantering av mellanhänder, något som den uppdaterade koden ger efterfrågad vägledning kring, säger Natali Engstam Phalén.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare