Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.12.06

”I slutänden handlar det om förtroendet för branschen”

Det finns ingen motsättning mellan effektivitet och kvalitet. Det menar auktoriserade revisorn Kristofer Block som brinner för kvalitetsfrågor och har gjort till sin mission att sprida kunskap om ISQM.

Kvalitetsfrågorna har funnits med som en röd tråd genom Kristofer Blocks yrkesverksamma liv. Först som revisorsassistent på KPMG i samband med införandet av ISA, senare i egenskap av byråledare på egen byrå, kvalitetskontrollant på KPMG under tiden där samt inom nätverket INpact, ledamot av FAR:s normgivningsgrupp revision och lärare på FAR:s utbildningar om ISQM. Så kanske var det föga förvånande att han valde att trappa ner på arbetet som revisor för att ägna sin tid åt att skriva en bok om ISQM och styra om sin arbetstid mot att utbilda andra kollegor i branschen i vad ISQM-standarden innebär och hur den tillämpas.

Kristofer Block. Foto: Tony Uhlin, High Coast Media.

− Jag hade märkt att det finns ett stort behov inom branschen att få hjälp med frågorna och kan jag hjälpa någon att bli ännu bättre på kvalitetsfrågor känns det självklart bra. Framför allt vill jag visa alla andra att kvalitetsarbetet är något som är roligt. Det ska inte ses som ett måste, säger Kristofer Block.

Den 15 december träder ISQM i kraft och standarden innebär ett nytt sätt för revisionsbyråer att hantera den egna byråns kvalitetsfrågor. I praktiken innebär det att man går från ett kvalitetskontrollsystem till ett riskbaserat kvalitetsstyrningssystem. Definierade risker ska följas av motåtgärder och övervakning.

Alla som är en del av revisionsbolagets kvalitetsstyrningssystem bör sätta sig in i det nya regelverket.

− ISQM är skalbart och går att anpassa till en mindre byrå. Standarden bygger på ett riskbaserat tillvägagångssätt där kvalitetsmål ska sättas, kvalitetsrisker identifieras och motåtgärder aktiveras utifrån den enskilda byråns specifika förutsättningar, säger Kristofer Block.

FAR har som branschorganisation tagit fram utbildningar som stöd för medlemmarna, vägledning och exempelmallar. Och Kristofer Block är genom sitt eget företag ute bland revisionsbyråer i landet och hjälper dem att komma igång.

− Jag kan bli förvånad ibland att man inte har jobbat så mycket med de egna kvalitetsfrågorna. Det finns ingen motsättning mellan att jobba effektivt och att jobba med kvalitetsfrågor, säger han.

En av de stora skillnaderna mellan ISQC och ISQM är att man förväntas vara mer proaktiv enligt ISQM genom att identifiera risker och motåtgärder i förväg.

− ISQC var mer en pärm med riktlinjer. Nu behöver byråerna hela tiden utvärdera om riskbedömningen fortfarande gäller och övervaka vad som händer. Mycket är självklara saker men i grunden handlar det om att upprätthålla en kvalitetskultur och att förstå att det här i slutänden handlar om förtroendet för branschen, säger Kristofer Block och tar penningtvättsfrågan som exempel.

− Alla byråer vet att det är svårt att leva upp till alla regler för penningtvätt, men hur vet vi att vi gör allt vi ska göra och att vår personal gör rätt bedömningar? Vi alla bör se ISQM som en möjlighet att proaktivt arbeta med kvalitet. Gör vi små och medelstora byråer inte det riskerar vi att straffa ut oss själva genom att vi tappar marknadens förtroende, säger han.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare