Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Fem viktiga spelare i ett starkt lag. Från vänster Jacob Lindahl, Lisa Tenggren, Olle Nilsson, Simon ­Gustavsson och Jonna Hasselgren.
Karriär

2023.10.13

I framkant med lokal kraft

KPMG i Jönköping tar vara på det mellanstora ­kontorets fördelar men har också möjlighet att bygga team med specialistkompetens från de ­stora ­systerkontoren i Stockholm och Göteborg.

text:

Dan Håfström

foto:

Sofia Beijer

Förmiddagsfika på terrassen i slutet av juni. Ett tjugotal medarbetare är samlade vid café­borden. Utsikten över Munksjön och södra delarna av Jönköping är magnifik och det är semester­känsla i luften. Efter fikat förvandlas kontorslandskapet en trappa ner till uppehållsrum med rundpingis. Kort efter finalen får Balans tillfälle att intervjua några av de yngre spelarna i ett konferensrum. KPMG, vars svenska del fyller 100 i år, är en global organisa­tion med jättekontor i storstäderna, så … vad är det som lockar med Jönköping? 

Den auktoriserade revisorn Jacob Lindahl ler åt frågan. Han har trots sin ungdom redan hunnit vara anställd i åtta år. Tidigare arbetade han i Göteborg, men valde för några år sedan att flytta hit.

– Jag kommer från Tranåstrakten och min sambo är från Jönköping, så för mig handlar valet mycket om att vara nära släkt och familj, säger Jacob Lindahl.

Den auktoriserade revisorn Jakob Lindahl har vid sidan av sitt vanliga jobb en viktig roll som mentor, eller performance manager.

Även för revisorsassistenten Simon Gustavsson från Eksjö, fem mil österut, är rötterna viktiga i sammanhanget. 

– Jag har nog aldrig känt mig lockad av storstaden utan mer sökt det småstadsliv som jag kommer ifrån. Jönköping är ett lagom steg upp från Eksjö, säger ­Simon Gustavsson. 

Kollegan och revisorsassistenten Jonna Hasselgren, anställd sedan 2021, lyfter Jönköpingskontorets storlek som en möjlighet att bygga en grupp. 

– Vi är inte fler än att alla känner alla, och vi har en väldigt stark lagkänsla som jag tror kommer från att många av oss har en bakgrund inom idrotten. Kulturen är väldigt öppen. Frågor är alltid tillåtna, säger Jonna Hasselgren.

Men viktigast för trivseln och viljan att stanna är möjligheten att utvecklas i sin yrkes­roll. Jakob Lindahl arbetade under tiden i Göteborg med flera större, börsnoterade bolag. Den erfarenheten bygger han vidare på nu.

– Vi har ett så pass tätt samarbete med Göteborgs­kontoret att jag kunnat ha kvar några uppdrag från ­tiden där. Sedan har jag också börjat jobba med några av våra större företag som vi har här på orten. Det finns en speciell tillfredsställelse i att jobba med företag från hemtrakten, säger Jacob Lindahl.

Kontorschefen Lisa Tenggren provar lyckan i rundpingis. Men det blev ingen vinst den här gången.

Den personliga utvecklingen består också av stort ansvar för kontorets rekryteringsprocess och mentorskap för kontorets yngre medarbetare. Jonna Hasselgren är en av de medarbetare som har Jacob Lindahl som performance manager.

– Vi diskuterar arbetsbelastningen och hur jag ska nå mina mål. Ofta tar vi avstämningarna under en promenad längs sjön. Det kan vara lättare att få perspektiv på saker och ting när man kommer ifrån kontoret, ­säger Jonna Hasselgren.

”Vi vill vara en del av vårt ­lokala samhälle och tycker det är fantastiskt att ha den ­spännvidd bland kunderna som vi har, alltifrån små ägarledda företag till börsnoterade företag med global verksamhet.”

1923 startade Lars Bohlin den revisionsbyrå som så småningom skulle bli landets största. På 1990-­talet blev Bohlins en del av KPMG. 1974 grundade Lars Peter­son Jönköpingskontoret som i dag är ett av KPMG:s äldsta lokalkontor. Verksamheten har växt ­successivt men också varit föremål för stora förändringar i samband med omstruktureringar. Det senaste skiftet skedde 2018 när KPMG sålde sin redovisningsdel till Aspia vilket innebar att en tredjedel av personalen gick över till Aspia. I dag har kontoret cirka 35 medarbetare. En stor del av kontinuiteten står radarparet Lisa Tenggren och Olle Nilsson för. Båda är auktoriserade revisorer och har varit anställda i över 20 år. Olle Nilsson, som även är delägare, var under många år kontorschef, men lämnade för ett par år sedan över stafettpinnen till Lisa Tenggren. Han menar att nyckeln till framgång för Jönköpingskontoret är att behålla sin bredd. 

– Vi vill vara en del av vårt lokala samhälle och tycker det är fantastiskt att ha den spännvidd bland kunderna som vi har, alltifrån små ägarledda företag till börsnoterade företag med global verksamhet. Den bredden blir också intressant för medarbetarna som får möjlighet till variation, utveckling och utmaning utan att behöva flytta härifrån, säger Olle Nilsson.

Det mellanstora kontorets fördel: Alla känner alla.

Samtidigt bygger kontorets styrka på ett väl utvecklat samarbete med övriga landet. I Jönköping är nästan alla medarbetare inriktade på revision. För att få tillgång till expertis när det gäller till exempel hållbarhet och IT bildar Jönköpingskontoret team där det ingår kollegor från större kontor som Stockholm, Göteborg eller Malmö.

–  Det är en spännande del av jobbet att hitta rätt personer för våra olika uppdrag. Mycket finns det struktur för inom KPMG, men till viss del hänger det på krea­tivitet och personliga nätverk. Generellt sett har det blivit mycket enklare att arbeta i team med kollegor från andra kontor. Erfarenheterna från pandemin har tagit vår digitala mognad och vana vid digitala möten till en helt annan nivå, säger Lisa Tenggren.

Framtidsvisionen är att vara en stark och självständig spelare som bidrar till och samarbetar tätt med ”det stora” KPMG. Kontorschefen Lisa Tenggren har stort fokus på att fortsätta attrahera och behålla medarbetare från trakten. Kontoret rekryterar många som gått på högskolan i Jönköping och en stor del av medarbetarna har släkt och familj i den här delen av landet. 

– Vi behöver en mix av personer med olika bakgrund och kompetens, men om vi kan vara förstavalet för talangerna med lokal anknytning så lägger det en bra grund för kontinuitet, engagemang och lagkänsla. Det ger oss kraft framåt.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare