Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Charlotta Marténg

Hur väl känner du din kund?

För sex år sedan gjorde Balans en specialutgåva som gavs ut av FAR i samband med Almedalen. Temat var mutor och korruption och på omslaget möttes läsaren av rubriken: Vågar vi se oss i spegeln? Bilagan går att hitta i Balans app och frågan är fortfarande aktuell. Odiskutabelt spelar branschen en viktig roll i det förebyggande arbetet. Få branscher har en sådan unik insyn i externa verksamheter som revisions- och rådgivningsbranschen.

På senare år har ytterligare ett område fått ökat fokus, nämligen penningtvätt. I Balans nr 4 som nu finns ute digitalt och på papper belyser vi frågan ur olika aspekter och utifrån de olika yrkesrollerna.

Har kraven på rutiner och riktlinjer kring penningtvätt blivit övermäktiga för byråerna? Det reder Balans ut i ett längre reportage. Där får du också veta hur tillsynen fungerar och vad tillsynsmyndigheten vanligtvis slår ned på.

Och hur stämmer omvärldens förväntningar på branschen överens med vad branschen faktisk kan och ska göra när det kommer till att upptäcka ekonomisk brottslighet. Ja, enligt forskaren Peter Öhman, som ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt att forska kring revision är förväntningsgapet en av de eviga frågorna. Missa inte intervjun med honom!

Verksamhetskännedom är A och O i det förebyggande arbetet, och det är just detta som Västerås Revision slår fast; när ”alla känner alla” är ingen företagare som byrån tar sig an helt okänd. I Balans nr 4 delar de med sig av sina bästa tips på hur du kan jobba med penningtvättfrågorna.

Trevlig läsning!

Läs tidningen här digitalt här:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare