Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.11.01

Höstens heta lönefrågor

Balans tar tempen på vilka frågor som är i fokus för lönekonsulterna just nu. Månadsrapportering till Fora, skattefri förmån för laddning av elbil och en eventuellt kommande förändring av expertskatten är några av sakerna att hålla koll på.

text:

Cajsa Wiklund, Charlotta Marténg

Som lönekonsult handlar en stor del av jobbet om att ha en bra omvärldsbevakning och vara nyfiken på det som händer. Balans har pratat med Daniel Jönsson, Auktoriserad Lönekonsult FAR, på Aspia och Pernilla Broberg, Auktoriserad Lönekonsult FAR och partner på Grant Thornton om de viktigaste händelserna under hösten och vad som är på gång runt årsskiftet.

De båda är eniga om att det största just nu är reformen gällande Fora.

Måste förbereda kunderna

– Vi som arbetar med lön behöver förbereda oss själva, vår organisation och inte minst våra kunder. Som ett första steg kommer rapporteringen för arbetare från och med början av 2024 att ske månadsvis i stället för som nu, årsvis. Reformen innebär också att månadsrapportering och fakturering för tjänstemän kommer ske månatligen framöver, men det kommer i ett andra steg, säger Pernilla Broberg.

Pernilla Broberg, Grant Thornton

– Anställda som klassas som arbetare omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund. Det är en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO som ligger till grund för förändringen av rapporteringen, säger Daniel Jönsson.

Det som avses är alltså att premierna för tjänstepension SAF-LO kommer att göras varje månad till pensionsbolagen och därigenom kommer kunders Fora-faktura att vara baserad på den verkliga kostnaden i stället för den preliminära.

LÄS MER:

Förändringen kommer att göra det enklare för lönekonsulterna att stämma av underlaget till Fora-rapporteringen från lönesystemet.

– I dagsläget när Fora stäms av en gång per år är det svårt att felsöka om en hittar differenser i Fora-underlaget gentemot egna avstämningsdokument. Denna problematik kommer nu att minska, konstaterar Daniel Jönsson.

Förändringar i AGI

För den som jobbar med lön är det också bra att vara uppmärksam på att Skatteverket har gjort förändringar i hur AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå, ska ske för anställda som saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer. Kunder med anställda som berörs av detta behöver informeras om den nya hanteringen som konkret innebär att från och med den 1 september i år kan födelsetid redovisas i ruta 222, födelseort i ruta 77 och landskod födelseort i ruta 78 i arbetsgivardeklarationen.

Annons

– Rutorna i arbetsgivardeklarationen för anställda som saknar svenskt personnummer och samordningsnummer tycks inte vara tvingande utan frivilliga att ha med i rapporteringen, säger Daniel Jönsson.

Daniel Jönsson, Aspia

Ladda elbil på jobbet

Förmåner är ett område där kunderna många gånger har frågor.

– Det är alltid viktigt för oss lönekonsulter att ha koll på de förändringar som sker. I år har det bland annat handlat om förmånen att ladda sin elbil och cykel på arbetsplatsen, samt den höjda LAS-åldern, säger Pernilla Broberg.

LÄS MER:

Hon flaggar också för en eventuell förändring rörande hanteringen av den så kallade expertskatten. Finansdepartementet har lämnat ett förslag om utökat tidsgräns i budgetpropositionen för 2024 som är viktigt att hålla ögonen på. Dessutom väntas förslag på förändringar i 3:12-reglerna presenteras i mars nästa år. 2024 höjs också prisbasbeloppet till 58 500 kronor.

Visselblåsarlagen aktuell

– I närtid handlar det mer om att det är dags att påminna våra kunder med innevarande semesterår att se över uttag av semestern för 2023 och säkerställa att medarbetare har tagit ut sina obligatoriska fyra semesterveckor innan året är slut, säger Pernilla Broberg.

En fråga som tangerar HR-funktionerna men som ibland hamnar hos lönekonsulterna och som enligt Daniel Jönsson är bra att känna till rör visselblåsarlagen. För privata arbetsgivare med 50 till 249 anställda är deadline att införa intern visselblåsarrapporteringskanal senast den 17 december i år.

– De nya visselblåsarlagen trädde i kraft för snart två år sedan, 17 december 2021, och privata arbetsgivare med fler än 250 anställda och offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda ska redan ha infört en rapporteringskanal, säger han..

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare