Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.09.20

Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

Fler i arbete, bättre arbetsvillkor, klimatomställning och utbildningsinsatser för att öka kompetensen. Det är fokusområden i den nya höstbudgeten. Det här ska du som rådgivare tänka på inför 2022.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Något som är tydligt är att det nu är miljö- och klimatomställningar som driver tillväxten i ekonomin. Det påpekar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, om reformförslaget på cirka 74 miljarder kronor till nästa års budget.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Läs mer:

– Det skapar efterfrågan på nya tjänster och håller tillväxten uppe efter pandemin. Vi kan förvänta oss mer insatser för att främja en klimatomställning och det kommer att skapa ökad omsättning av både konsulttjänster och tillverkning av det som anses vara klimatsmart och miljövänligt, säger FAR:s skatteexpert Hans Peter Larsson.

– Här får rådgivare en ökad betydelse när det gäller att hjälpa företag att navigera vad som är grönt och annan green washing, fortsätter han.

Läs mer:

Han menar samtidigt att ovanligt många mindre detaljförslag i budgeten påverkar företag, vilket sammantaget ger en ökad komplexitet. Detta ökar behovet av kvalificerad och initierad rådgivning kring skattefrågor och all ekonomi i ett företag.

De skattepolitiska förslagen som presenterats är i korthet:

  1. Sänkt inkomstskatt
  2. Förbättrade regler för personaloptioner
  3. Slopad reklamskatt
  4. Nedsatta arbetsgivaravgifter för unga
  5. Höjd gräns för förmomsplikt
  6. Pandemiskatteanstånd förlängs
  7. Tillfällig ökning av statligt stöd via lägre energiskatt
  8. Riskskatt införs
  9. Enklare skatteregler för tillfälliga uppdrag och anställningar på annan ort

– Nu återstår det att se om det blir en budget för 2022 med detta innehåll som slutligen antas av riksdagen. Det här är viktiga frågor och rådgivare bör noga följa utvecklingen, understryker Hans Peter Larsson.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare