Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.04.12

Hopp om jämställd framtid

Fler kvinnor än män som är VD och andelen kvinnliga delägare når för första gången över 30 procent. Balans jämställdhetsundersökning 2023 visar att storbyråerna nått vissa milstolpar, men utvecklingen är motstridig. Andelen kvinnor minskar i både styrelser och ledningsgrupper.

text:

Dan Håfström

illustration:

Kate designstudio

För fjortonde året publicerar vi Balans jämställdhetsundersökning. Med tiden har undersökningen blivit något av en institution. Vissa anser till och med att den haft betydelse för utvecklingen av jämställdhet i branschen.

Malin Nilsson, BDO. Foto: BDO

– Den har bidragit till en transparens som inte fanns tidigare. Nu syns det hur bra eller dålig man är. Det har ökat byråernas motivation att jobba med frågan, säger Malin Nilsson, VD på BDO.

 Jämställdhetsmyndigheten menar att utvecklingen mot ökad jämställdhet generellt sett står och stampar i Sverige. Mot ljuset av detta får resultatet i Balans jämställdhetsundersökning ses som en framgång. För första gången är det fler kvinnliga än manliga VD:ar. Även i kategorin som många anser vara den tyngsta, andelen delägare, når branschen en milstolpe. För första gången är andelen kvinnliga delägare över 30 procent. Längst fram går Aspia med över 40 procent kvinnliga delägare.

Undersökningen är ­genomförd bland FAR:s åtta största ­medlemsbyråer. Siffrorna bygger på byråernas egna uppgifter och är inhämtade via mejl i januari 2023.
Ola Gunnarsson, Aspia.

– Vi har tagit ett stort kliv mot en mer jämställd delägargrupp och har förbättrat oss med åtta procentenheter mot föregående år. Det är roligt att se att vårt arbete för ett mer jämställt Aspia har givit resultat och att siffrorna går åt rätt håll, säger Ola Gunnarsson, CEO på Aspia.

Men allt är inte lika rosenskimrande. I två av undersökningens kategorier, ledningsgrupper och styrelser, har andelen kvinnor minskat. Även för vissa enskilda byråer har utvecklingen gått bakåt. Under de intervjuer Balans gjort för den här artikeln utmärker sig KPMG:s nya VD Mathias Arvidsson som mest missnöjd.

Mathias Arvidsson, KPMG. Foto: Emma Grann

– Vi är inte nöjda. Som vår data visar så är andelen kvinnliga representanter i såväl ledning som delägare inte alls på de nivåer vi vill se och tror att vi behöver för att vara ett företag i framkant, säger Mathias Arvidsson.

Han är också den intervjuade som formulerar den starkaste viljan om att jobba för bättring.

– Vi ska accelerera vårt arbete för att säkerställa en mer jämställd och balanserad nivå av män och kvinnor inom främst våra delägare och inom vår styrelse, och jag i min nya roll som VD ser fram emot att arbeta mer fokuserat för att bryta denna trend och bidra till en förändring. Jag är själv pappa till två döttrar och ser det som en självklarhet att män och kvinnor ska ha samma möjligheter i yrkeslivet, säger Mathias Arvidsson.

”Vi ska accelerera vårt arbete för att säkerställa en mer jämställd och balanserad nivå av män och kvinnor.” 
Mathias Arvidsson, KPMG

Även PwC:s kommunikationschef Johan Eriksson uttrycker ett tydligt behov av ännu hårdare jobb för att öka andelen kvinnliga delägare.

Johan Eriksson, PwC.

– Vi är fortfarande inte där vi vill vara och är medvetna om att tempot måste ökas. Vi arbetar aktivt med att stärka det inkluderande ledarskapet och att analysera i vilket skede verksamheten tappar kvinnor och vad det beror på. Här vill vi göra mer och arbetar därför på bred front med de här frågorna, exempelvis vid rekrytering, befordringar och kompensation, säger Johan Eriksson.

Extra intressant som en fingervisning om framtiden är kategorin andelen nyinvalda kvinnor i delägarkretsen. 43,6 procent av dem som blev framröstade till nya partners under 2022 var kvinnor, en ökning med nära två procentenheter mot föregående år. I en jämförelse mellan byråerna, så har BDO högst andel nyinvalda kvinnor. Av fem nya partners var fyra kvinnor.

– För några år sedan låg vi dåligt till vad gäller jämställdheten i partnergruppen, då satte vi målet att nå 30 procent inom tre år. I dag har vi 28 procent, så vi har en liten bit kvar, men jag är nöjd över att det strukturerade arbete vi gjort har lett fram till tydliga resultat, säger Malin Nilsson, VD på BDO.

Anna Pontén, Deloitte. Foto: Anna Ledin Wirén

Föga förvånade svänger statistiken för de enskilda byråerna från år till år. Deloitte sjönk från 63 procent nyinvalda kvinnor 2021 till 25 procent under 2022. Anna Pontén, partner Human Resources and Talent på Deloitte, menar att jämställdhet är ett långsiktigt arbete och stressar inte upp sig över dippen.

– Vi väljer in dem som vi tycker är allra mest lämpade oavsett kön och då kan det svänga från år till år. Jag står upp för de val vi har gjort. Vi skulle kunna kvotera in kvinnor och skruva på siffrorna så att det såg bra ut, men vi jobbar inte på det sättet, säger Anna Pontén.

”Vi väljer in dem som vi tycker är allra mest lämpade oavsett kön och då kan det svänga från år till år.” 
Anna Pontén, Deloitte

Alla byråer är rörande överens om att jämställdhet är viktigt. Men argumenten skiljer sig lite åt. De flesta byråerna betonar att jämställdheten är affärskritisk.

– För oss är jämställdhet helt och hållet en affärsmässig fråga. Vi har sett att de finansiella resultaten generellt sett blir bättre när jämställdheten ökar, säger Anna Pontén på Deloitte.

Anna Johnson, Grant Thornton. Foto: Grant Thornton

Anna Johnson, VD på Grant Thornton, lyfter jämställdhetens betydelse för attraktiviteten som arbetsgivare.

– För Grant Thorntons del finns det flera exempel där kvinnor har sökt sig till oss för att de upplevt att det hos oss finns förutsättningar att fortsätta sin karriär, säger Anna Johnson.

Innan Aspia gjorde entré på scenen var Grant Thornton bäst i klassen i många av undersökningens kategorier. I dag håller Grant Thornton positionen som god tvåa vad gäller andel kvinnliga delägare.

– Hos oss har fokus legat just på delägarkretsen, för det är där vi som bransch legat efter. Vi har dubblerat andelen kvinnor på tio år och närmar oss en jämställd delägarkrets, det är vi stolta över, säger Anna Johnson.

Vad gäller målsättningar för att öka andelen kvinnliga delägare skiljer sig byråerna åt. Vissa har satt upp procentsatser medan andra inte vill binda sig vid siffror. För Mazars del har den internationella organisationen satt upp ett mål som den svenska redan uppnått.

Jenny Alstierna, Mazars. Foto: Mazars

– Mazars Group har satt som mål att Mazars internationella partnerskap ska bestå av 25 procent kvinnor till år 2025. Här i Sverige strävar vi för att nå en högre siffra och hoppas på sikt att hälften av våra partners ska utgöras av kvinnor, säger Jenny Alstierna, HR-chef för Mazars.

Vad bär framtiden i sitt sköte? En fråga är om Jämställdhetsundersökningen ska fortsätta att fokusera enbart på kategorierna kvinnor och män. Balans har frågat byråerna om de har någon erfarenhet av jämställdhetsarbete som inkluderar även icke-binära och transpersoner.

Åsa Granstrand, EY. Foto: EY

Byråerna har än så länge liten praktisk erfarenhet av sådant arbete, men samtliga poängterar att inkludering och mångfald är väldigt viktigt. EY startade under förra året interna arbetsgrupper för medarbetare som vill engagera sig i att skapa en inkluderande miljö för alla. Åsa Granstrand, Nordic Diversity, Equity & Inclusion Leader på EY, berättar att företaget även har arrangerat en Nordic Rainbow Day för att öka medvetenheten om LGBT+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender och Intersex).

– Vi bjöd in Caroline Farberger och fick ta del av hennes resa från man till kvinna, och lärde oss mer om privilegier, könsnormer, ledarskap och inkludering. Jag tror att branschen kommer att behöva fokusera mer på frågor kring LGBT+ under de närmaste åren.

 

Läs även

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare