Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2022.03.21

Höjda branschlöner efter pandemin

Senaste lönestatistiken visar en rejäl ökning för de flesta yrken i branschen i både storstad och på mindre ort. Men alla yrken har inte återhämtat sig lönemässigt från siffrorna före pandemin.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Medellönen för anställda inom revisions- och rådgivningsbranschen har ökat med cirka 2 650 kronor sedan förra året. Det visar Akavias nya löneenkät, en statistik som presenterar solskenssiffror jämfört med den dystra .

De auktoriserade revisorernas kan glädjas över ungefär 5 600 kronor mer i lön än föregående år, från 57 817 kronor till 63 433 kronor. Redovisningskonsulternas löner har i sin tur sett en ökning med cirka 1 800 kronor under samma period, från 36 264 kronor till 38 039 kronor.

Å andra sidan sjönk lönerna för revisorer och redovisningskonsulter med flera tusen kronor förra året, på grund av stagnation under pandemin. Då hade ett antal äldre i revisions- och rådgivningsbranschen som tjänade väldigt bra försvunnit från arbetsmarknaden, antingen för att de hade pensionerats eller för att de hade blivit arbetslösa, och fanns då inte med i statistiken. Även bonusar och förmåner minskade kraftigt.

Olika för revisorer och konsulter

Medan de auktoriserade revisorerna har kommit i kapp det lönemässigt stillastående pandemiåret, släpar sifforna för redovisningskonsulterna fortfarande efter. År 2020 hade redovisningskonsulterna en medellön på 40 513 kronor, år 2021 låg den på 36 264 kronor och nu i år alltså på 38 039 kronor.

Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia, ser flera orsaker till att yrkesgruppen inte har kommit upp till önskvärd lönenivå.

– Anledningarna kan vara att fler nya redovisningskonsulter har kommit in branschen och att lönerna då blir lägre, att lönerna för nyanställda inte har reviderats under 2021, att fler erfarna har slutat, samt att många mindre verksamheter kanske har påverkats av pandemin och sagt upp personal eller lagt ner verksamheten helt och hållet, säger hon till Balans.

Nina Forssblad. Foto: Åsa Hafmar

– Är man verksam länge inom branschen går lönen upp. Det är ovanligt att människor får sänkt lön. Att medarbetare som jobbat länge slutar och nya kommer in kan däremot leda till att det blir sänkt medellön, påpekar hon vidare.

Närmare 1 000 svar från branschen

Akavia är fackförbundet som bildades efter sammanslagningen mellan tidigare Civilekonomerna och Jusek. Civilekonomerna har sammanställt lönestatistik för branschen i flera år, något Balans tidigare rapporterat om. I år har cirka 16 900 ekonomer svarat på Akavias löneenkät, av vilka ungefär 940 arbetar inom revisions- och rådgivningsbranschen.

Att notera är att hela 85 procent av medlemmarna inom revisions- och rådgivningsbranschen har svarat att de har fått reviderade löner sedan förra året. Under 2021 svarade bara 57 procent att så var fallet. Då var de centrala förhandlingarna försenade och många av Akavias medlemmar, framför allt inom privat och statlig sektor, hade därför fortfarande inte haft lönesamtal med arbetsgivaren.

Vidare har andelen som har fått rörliga lönedelar ökat med 2 procent, medan de som har fått förmåner har minskat med 1 procent.

– Även om antalet personer som får detta står stilla, så har beloppen ungefär dubblerats. De rörliga delarna har ökat med 140 procent och förmåner har gått upp med 91 procent, säger Nina Forssblad.

”En spännande fråga framåt är: Hur kommer platsoberoendet att påverka lönerna?”

Rekommenderade löner högre

Förra året var första gången Akavia gick ut och lobbade för rekommenderade ingångslöner för alla ekonomer oavsett bransch. Då låg det på 32 900 kronor. När prutmån och 2,5 procents inflation beaktas bör nyexade ekonomer enligt årets beräkningar begära en lön på 34 000 kronor.

Hur ser ingångslönerna ut för nyutexaminerade?

– Branschen når inte upp till vår rekommendation. Ingångslönen för revisions- och rådgivningsbranschen ligger på 29 540 kronor, medan den för hela gruppen ekonomer är 31 744 kronor. Att komma ihåg är att den som lämnar löneanspråk som regel får högre lön, våra undersökningar visar att det i snitt är 1 900 kronors skillnad, svarar Nina Forssblad och fortsätter:

– För den som ska få sitt första jobb gäller det att vara påläst och modig. Det första lönen sätter grunden för löneutvecklingen i karriären. Men det är också viktigt att känna till att det finns annat som styr: Finns kollektivavtal på arbetsplatsen? Om inte, vad finns då? Hur fungerar det med övertidsersättning? Semesterdagar? Vad gäller vid sjukskrivning?

Skillnad mellan storstad och mindre ort

Precis som tidigare år skiljer sig summan i lönekuvertet markant beroende på var i Sverige man bor. I Stockholmsregionen ligger medellönen för anställda inom revisions- och rådgivningsbranschen på 52 554 kronor, i de norra delarna av landet landar det på 44 251 kronor och i södra Sverige exklusive Malmö och Göteborg är siffran 42 072 kronor.

Angående den större benägenheten till distansarbete som uppstått efter pandemin ser Nina Forssblad fler frågor att bevaka.

– En spännande fråga framåt är hur det blir när fler vill ha möjlighet att jobba hemifrån. Hur kommer platsoberoendet att påverka lönerna?

 

Läs mer om branschlöner:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare