Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.07.31

Höjd ränta för företag som fått anstånd med skatten

Kostnadsräntan för underskott på skattekontot höjs från 3,75 procent till 5 procent. Förändringen sker den 1 augusti i år meddelar Skatteverket och gäller bland annat företag som fått tillfälligt anstånd med att betala skatter och avgifter.

text:

Charlotta Marténg

På sin webbplats skriver Skatteverket att förändringen påverkar den som har skatt eller avgift att betala och den som har anstånd med att betala skatter och avgifter. Samtidigt ändras intäktsräntan på överskott och blir 2,25 procent. Förklaringen till förändringarna är att säljräntan på statsskuldväxlar höjts och räntan på skattekontot är knuten till den.

Höjningen av räntan berör den som har kvarskatt och som inte har betalat den senast den 1 augusti. För de flesta som har kvarskatt ska inbetalningen vara bokförd hos Skatteverket senast den 12 september, skriver myndigheten på webben.

E-tjänsten Skattekonto uppdateras med ny ränta och den som redan fått slutskattebesked med kvarskatt kan använda tjänsten för att räkna fram ny ränta och personligt betalningsdatum. Förändringen påverkar också företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter.

Från och med den 1 augusti 2023 gäller följande räntesatser:

  • Intäktsränta: 2,25 %
  • Låg kostnadsränta: 5,0 %
  • Hög kostnadsränta: 20 %

Räntesatser fram till och med 31 juli 2023:

  • Intäktsränta: 1,6875 %
  • Låg kostnadsränta: 3,75 %
  • Hög kostnadsränta: 18,75 %

Senast räntorna höjdes var den 1 februari 2023.

Källa: Skatteverket

Läs mer:

utgiven av

Ansvarig utgivare