Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.01.13

Högre förmånsvärde för dyrare elbilar att vänta

Förmånsvärdet för miljöbilar kan komma att ändras. ”Med det här förslaget finns det tydliga vinnare och förlorare”, säger Michael Johansson, ordförande FAR:s remissgrupp – Skatt.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Just nu ligger ett förslag ute på remiss där Finansdepartementet föreslår att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar ändras.

Enligt förslaget ska nybilspriset för miljöanpassade bilar, vid beräkningen av förmånsvärdet, sättas ned med ett fast schablonbelopp som utgår från bilens miljöteknik. Kortfattat innebär det att ändringarna slår hårdast mot dyrare elbilar.

– Med det här förslaget finns det tydliga vinnare och förlorare. Vinnarna blir de som har gasbilar, för dem sätts förmånsvärdet ner. Tydliga förlorare är personer med dyrare elbilar. För dem kan det bli så mycket som 25–30 procent högre förmånsvärde, säger Michael Johansson, ordförande FAR:s remissgrupp – Skatt.

Michael Johansson. Foto: KPMG

Ändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2022 och avser bilar som blir skattepliktiga för första gången från det datumet. Slutgiltigt beslut tas under våren.

Samtliga av FAR:s medlemmar, det vill säga revisorer, skatterådgivare, redovisnings- och lönekonsulter, berörs vid en sådan förändring.

– Vi kommer att behöva hjälpa våra kunder att räkna ut de nya förmånsvärdena, säger Michael Johansson. Det har en inverkan på de sociala avgifter som företagen ska betala vid förändrat förmånsvärde, samt på skatten den enskilde ska betala. Det kan även påverka tjänstepensionen. Och det berör vidare våra medlemmar som har egna företag.

Annons

FAR, som har svarat på remissen, anser att den schabloniserade beräkningen innebär en förenkling i beräkningarna, och konstaterar att förmånstagare med dyrare bilar missgynnas av den nya beräkningsmodellen jämfört med den beräkningsmodellen som gäller nu.

I stället bör en viss del av nedsättningen vara fast medan en annan del utgå som en procentsats av nybilspriset, med maximal nedsättning till halva nybilspriset, skriver FAR i remissvaret.

FAR anser även att tidpunkten för ikraftträdande bör ändras till 1 januari 2023.

–  Många miljöbilar har långa leveranstider och förseningar. Om bilarna levereras under andra halvåret 2022 kan förmånsvärdet alltså bli 25–30 procent högre än vad som var känt vid beställningen, det skulle slå onödigt hårt och det kan inte vara meningen, säger Michael Johansson.

->

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare