Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.09.04

Hög tid att söka anstånd med skatten

Skatteverket har beviljat företag tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter sedan coronapandemin. Nu är summan uppe i 45 miljarder kronor. Men företag som får sin avbetalningsplan återkallad av Skatteverket måste betala tillbaka hela anståndet på en gång.

text:

Björn Dickson

Sedan den 30 mars 2020 kan företag ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter. Möjligheten till tillfälligt anstånd infördes för att underlätta för företag som drabbades ekonomiskt av coronapandemin.

Nu är det bråttom att söka nya anstånd, sista dag att ansöka är den 11 september.

– Eftersom det är sista dagen att ansöka om ett nytt anstånd den 11 september för företag med månads- och kvartalsredovisning är det många som söker anstånd nu, säger Tomas Envall, sektionschef på Skatteverket.

Återkallade avbetalningsplaner

Sedan den 30 mars 2020 kan företag ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter. Anståndet gör det möjligt för företag att skjuta upp sina skattebetalningar av moms och arbetsgivaravgifter. I dag finns utestående anstånd på 45 miljarder kronor, summan har ökat med drygt 10 miljarder under 2023.

Företag som får anstånd måste betala kostnadsränta på 5 procent plus anståndsavgift på anståndsbeloppet.
Skatteverket kan återkalla en beviljad avbetalningsplan om ett företags skatter och avgifter har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Om en avbetalningsplan återkallas måste företaget betala tillbaka hela anståndsbeloppet på en gång. I dagsläget har Skatteverket återkallat avbetalningsplaner för lite drygt 450 företag.

utgiven av

Ansvarig utgivare