Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.12.07

Hjälp kunden kolla styrkan med kassaflödesanalys

Tiderna blir snabbt bistrare för många företag. Det ska man hålla koll på som redovisningskonsult. Hur ser det ut med kundföretagens förutsättningar för fortsatt drift? Det säger Kevin Kristoffersson på Frejs Revisorer.

text:

Björn Dickson

Kevin Kristoffersson, Frejs Revisorer. Foto: Johan Ekstam

– Hur ser det ut för kundföretagets möjligheter att fortsätta ett år till? Håll noggrann koll på det, säger Kevin Kristoffersson, auktoriserad redovisningskonsult på Frejs Revisorer i Göteborg.

Hans råd till redovisningskonsulterna inför årsskiftet är att hjälpa kundföretagen att göra en ordentlig översyn, till exempel när det gäller behovet av nedskrivningar av kundfordringar.

– Kundföretagen måste ha en bild av sina kunders betalningsförmåga, de bör ha en dialog med sina kunder nu när många företag kan få problem med ökade kostnader och minskad försäljning, säger Kevin Kristoffersson.

Ett råd är att hjälpa kundföretagen att göra en prognos för det kommande året, baserad på det gångna årets in- och utbetalningar.

– En kassaflödesanalys är ett utmärkt verktyg att utgå ifrån för att göra en prognos över hur det kan tänkas gå för ett kundföretag under de kommande tolv månaderna, säger Kevin Kristofersson.

En nyhet inför 2023 är krav på hållbarhetsredovisning. Den 21 juni 2022 antog EU-kommissionen ett direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet träder i kraft räkenskapsåret 2023.

– Annars är det inte några nyheter som berör redovisningskonsulter under 2023, säger Kevin Kristoffersson.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare