Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Medarbetarna är vår viktigaste resurs, säger Henrik Lind, styrelseledamot på EY.
Karriär

2024.03.19

EY: ”Vi är stolta över invalet”

EY ligger fortfarande under medel i Balans jämställdhetsunderökning, men det senaste året har byrån lagt i en högre växel. Styrelseledamot Henrik Lind är sponsor för EY:s strategiska satsning på mångfalds- och jämställdhetsarbete.

text:

Rakel Lennartsson

EY ökar andelen kvinnliga delägare med en procentenhet från 27 till 28 procent. Det innebär att byrån placerar en bra bit under medel på 32 procent för kvinnliga delägare i Balans jämställdhetundersökning. 

– Vi är inte nöjda men det går åt rätt håll. Vi är dock väldigt stolta att kvinnorna utgjorde 45 procent av det senaste invalet, den högsta andelen de senaste fem åren, säger Henrik Lind, styrelseledamot och sponsor för EY:s DE&I-arbete.

DE&I står för diversity, equity och inclsuion. För tre år sedan utsågs Åsa Granstrand till nordiskt ansvarig för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Henrik Lind har haft sin roll i två år. Som styrelsens sponsor för DE&I har han tät kontakt med Åsa Granstrand.

– EY jobbar med mångfalds- och jämställdhetsfrågorna hela vägen från toppen, i varje nationellt affärsområde finns en sponsor i styrelsen som stöttar det operativa arbetet, berättar han. 

Även inom varje affärsområde finns en person som är sponsor för DE&I. Tillsammans med Åsa Granstrand och HR-avdelningen bildar sponsorerna ett forum som driver frågorna framåt. 

Som framgår av namnet innebär DE&I ett vidare fokus än bara könsfördelningen. Men det finns också specifika projekt som enbart riktar sig till kvinnliga medarbetare, som career watch som är ett program där kvinnliga talanger får stöttning i karriären av en personlig sponsor. 

– Vår framgångsfaktor är att skapa de bästa förutsättningar för medarbetarna. Medarbetarna är vår viktigaste resurs, säger Henrik Lind.

Han betonar vikten av en trygg miljö för att människor ska trivas och prestera bra tillsammans. I EY:s senaste medarbetarundersökning svarade 90 procent av medarbetarna att de kände sig trygga att vara sig själva på jobbet. Detta har också varit en bidragande orsak till minskad personalomsättning.

– Men vi strävar efter att bli ännu bättre, säger Henrik Lind och syftar framför allt på jämställdhetsarbetet där EY fortfarande har en del jobb kvar att göra.

Förra året tog styrelsen initiativ till att göra en genomlysning av verksamheten i enlighet med Global Equity Standard (GES). Resultatet, där EY Sverige jämförs med cirka 400 andra företag, väntas senare i år och kommer även att innehålla konkreta rekommendationer för det fortsatta arbetet. 

 

Läs också:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare