Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2023.11.21

Hektisk höst för hållbarheten­

Deras uppgift: Att hjälpa sina ­kunder att möta en helt ny verklighet. Tidsperspektiv: Bråttom! Balans har träffat tre byråer med tre olika sätt att förbereda sig för CSRD.

text:

Dan Håfström

foto:

Magnus Andersen

Corporate Sustainability Reporting ­Directive, CSRD, antogs av EU 2021 och från och med räkenskapsåret 2024 är ­större företag skyldiga att rapportera ­enligt den tillhörande och nyligen ­antagna standarden ESRS. För hållbarhets­rapporteringen har tiden mellan idé, plan och skarpt läge blivit ­väldigt kort jämfört med de vanligtvis långa prövo­perioder som nya finansiella rapporteringsstandarder är föremål för. Motivet bakom den snabba takten är inte svårt att förstå: Klimat­förändringarna och omvärldsutvecklingen visar med all önskvärd tydlighet att vi inte har någon tid kvar att förlora. 

 

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare