Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.01.04

Harmoniserad inlämningsprocess kan förändra revisorns roll

Utvecklingen av en harmoniserad inlämningsprocess för finansiell information och den fortsatta implementeringen av SBR kommer att förändra revisorernas och redovisningskonsulternas roll och sätt att arbeta. Rollerna blir allt viktigare för att säkerställa att företagens digitala system är tillförlitliga och att informationen håller den höga kvalitet som efterfrågas.

text:

Kristina Israelsson

Standardiserad digital företagsrapportering eller SBR (Standard Business Reporting) skapar förutsättningar för att förenkla och på sikt även minska företagens administration och rapportering till olika myndigheter. Genom att kunna utbyta finansiell information digitalt blir processen enklare och tydligare för alla parter, risken för fel minskar och kvaliteten i företagens redovisning ökar.

Thomas Flank, verksamhetsutvecklare och uppdragsledare, på Bolagsverket.

− Vi var tidigt ute med att digitalisera vår information och service i Sverige genom den så kallade 24-timmarsmyndigheten som myntades på 90-talet, men sen saktade vi ner vår utvecklingstakt. Nu är det hög tid att växla upp igen och i det utvecklingsarbetet har SBR och det internationella dataformatet XBRL en central roll, säger Thomas Flank, verksamhetsutvecklare och uppdragsledare, på Bolagsverket.

Förenkla processen

2018 öppnade Bolagsverket sin tjänst för digital inlämning av årsredovisning och i dagsläget kan både små och mellanstora aktiebolag lämna in sina årsredovisningar digitalt. I vinter kommer även börsnoterade företag som exempelvis banker och försäkringsbolag att kunna göra det. Under hösten öppnade Skatteverket sin digitala tjänst för inlämning av inkomstdeklaration 2 och sedan förra året går det också att lämna in statistisk finansiell information till SCB digitalt.

− Dessa tre digitala tjänster utgör i dagsläget fundamentet för SBR i Sverige och målet är att förenkla inlämningsprocessen till de tre tjänsterna så att Sveriges företagare och deras ombud kan genomföra alla moment vid ett och samma tillfälle. Vårt mål är att kunden ska uppleva det som en harmoniserad inlämningsprocess i stället för tre separata som det ser ut i dagsläget, förklarar Thomas Flank.

Han poängterar att det är ett långsiktigt arbete som inte sker över en natt och att projektgruppen som består av representanter från de fyra myndigheterna tagit fram en färdplan som sträcker sig fram till 2027.  Nyckeln för att kunna utbyta finansiell information digitalt mellan myndigheter och företag heter iXBRL och är ett filformat som systematiserar och paketerar informationen på ett sätt som gör att det kan både läsas på skärm och skrivas ut.

− Genom att vidareutveckla digitaliseringen av företagens myndighetsrapportering skulle samhället spara enorma summor. Det skulle också höja kvaliteten i företagens redovisning betydligt genom att fel och misstag upptäcks tidigare. Sommaren när Bolagsverket invigde tjänsten för digital inlämning av årsredovisning upptäckte vi plötsligt fel som aldrig skulle ha upptäckt utan teknikens hjälp, säger Thomas Flank.

Men, arbetet med att bygga upp ett nytt digitalt ekosystem kring SBR är ett komplext uppdrag som kräver en nära samverkan mellan myndigheter, systemleverantörer och revisions-och rådgivningsbranschen som vet hur processerna hos kunderna ser ut. Thomas Flank är övertygad om att utvecklingen av en harmoniserad inlämningsprocess för finansiell information och den fortsatta implementeringen av SBR kommer att förändra revisorernas och redovisningskonsulternas roll och sätt att arbeta.

− Revisorns roll kommer att bli allt viktigare i arbetet med att säkerställa att företagen har digitala system som är tillförlitliga på plats. I vissa länder reviderar revisorn inte bara verksamheten utan själva systemet för att säkerställa att den information som kommer ut är korrekt och att håller den kvalitet som efterfrågas. Nu har vi fundamentet på plats, nästa steg blir att göra det ännu enklare för företagen att höja kvaliteten i redovisningen, säger Thomas Flank.

För att förenkla myndighetsrapporteringen av finansiell information för Sveriges företag och bidra till att Sverige blir en ledande nation när det gäller digitalisering har Bolagsverket, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Bokföringsnämnden ett gemensamt uppdrag att utveckla och samordna myndigheternas digitala tjänster för rapportering av företagsinformation.

 

Läs mer om XBRL

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare