Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Edvard Hagman och Viggo Ericstam tog emot priset från FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman. Foto: Michael Grant
Yrkesvardag

2023.04.26

Här är uppsatsen som prisas av Svenska Revisionsakademin

Under de senaste decennierna har en uppsjö av högteknologiska företag vuxit fram. Samtidigt rapporterar allt fler företag en förlust på sista raden. Frågan är om redovisningen hängt med i utvecklingen. Det undersöker Edvard Hagman och Viggo Ericstam i sin masteruppsats som nu belönas med Svenska Revisionsakademins uppsatspris.

text:

Kristina Israelsson

− Enligt rådande redovisningsstandarder kostnadsförs i regel ett företags satsningar på att bygga upp sitt organisatoriska kapital och kraven på tilläggsupplysningar är knappa. Genom att systematiskt mäta det organisatoriska kapitalet hos en stor mängd amerikanska företag har vi undersökt om investerare, redovisningen till trots, värderar det organisatoriska kapital som företagen byggt upp, säger Edvard Hagman, som i dag arbetar med Investor Relations och Corporate Development på Nepa. 

Var det något som förvånade er under arbetets gång?

− Något som förvånade oss är att investerare verkar ha svårigheter med att göra skillnad på värdet av det organisatoriska kapitalet mellan och ena sidan ett företag med en i grunden god lönsamhet, men med redovisade förluster och med andra sidan ett företag som har bestående problem med sin intjäning. Möjligtvis handlar det om en befogad riskpremie, men vi är inte helt säkra på att sanningen är så enkel, svarar Viggo Ericstam, som arbetar med modellering och värderingsfrågor på PwC Corporate Finance 

För sin masteruppsats med titeln ”The Valuation of Organization Capital Across Profit and Loss Firms” tilldelades Edvard Hagman och Viggo Ericstam Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2022. Priset delas ut på FAR:s jubileumsfest i Stockholms stadshus den 21 september. 

− Det känns fantastiskt kul att vi blir belönade med detta fina pris. Vi hoppas att resultatet av vårt arbete kan inspirera andra att fortsätta utforska detta högaktuella ämne och vi ser med spänning fram emot att följa utvecklingen av redovisningsstandarder på området. Det har gjorts en del amerikanska studier på området tidigare, men man har knappt tittat på förekomsten av denna typ av tillgångar inom ramen för värdering av företag som rapporterar förlust. 

En av medlemmarna i juryn är Charlotta Löfstrand Hjelm, certifierad internrevisor på Länsförsäkringar. Hon berättar att årets startfält var väldigt jämnt och att hon och de andra medlemmarna i juryn haft ett svårt, men roligt arbete med att kora en vinnare.

− Det är alltid lika spännande att få läsa de här uppsatserna och se på bredden av olika ämnen. Vi i juryn har olika bakgrunder och tar med oss våra olika perspektiv i diskussion och slutlig bedömning. Vi är helt eniga om att den vinnande uppsatsen stack ut från mängden då den tar upp ett högaktuellt ämne som verkligen ligger i tiden. Författarnas diskussion var väldigt intressant och givande eftersom den består av jämförelser och kvalitativa förklaringar och inte enbart siffror och tabeller, säger Charlotta Löfstrand Hjelm. 

Om pris för bästa uppsats till Jan-Erik Gröjers minne 

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå 

Uppsatskommittén/juryn: 

Karin Apelman, generalsekreterare och VD, FAR 
Charlotta Löfstrand Hjelm, certifierad internrevisor på Länsförsäkringar 
Elisabeth Werneman, auktoriserad revisor, Deloitte 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare