Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.
Yrkesvardag

2022.01.27

Hans Peter Larsson: Våga utmana Skatteverket

Det är oerhört viktigt att i anslutning till revision och deklaration gå igenom olika faktorer för att inte fastighetsskatten av förbiseenden blir för hög. Det säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

text:

Björn Dickson

foto:

Christian Gustavsson

I en separat kommentar till kammarrättens säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR, att det är oerhört viktigt att i anslutning till revision och deklaration gå igenom de faktorer som KPMG pekar på för att inte fastighetsskatten av förbiseenden blir för hög.

Ofta släpar dessa underlag och hänger med av slentrian utan att företaget löpande stämmer av dem.

– Det är också viktigt att våga utmana Skatteverkets uppfattningar, när stöd för dem saknas. Som i detta fall med den outnyttjade tomtmarken. Med rätt argumentation är möjligheterna till framgång ofta goda, säger Hans Peter Larsson.

 

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare