Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2018.12.17

Han är nya generationens delägare

Efter tre år på KPMG blir Sven Cristea delägare i en ålder av 32. #Tillväxtrevisorn vägrar slå sig till ro. 

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Henrik Brunnsgård

På KPMG:s stämma 10 december valdes Sven Cristea in som ny delägare. Inget revolutionerande i sig, om det inte vore för att han är född 1986. Han är den enskilt yngste delägaren på KPMG över de senaste 20 åren.

– Det känns jättekul! Det är ett lyft och framförallt ett erkännande. Man ska stanna på jobbet för att det är kul och för att man känner att man kan bidra. Och jag vill nå så långt som möjligt så snabbt det bara går, säger Sven Cristea till Balans.

Han har varit knuten till KPMG sedan 2015, där han har arbetat upp namnet #Tillväxtrevisorn på sociala medier och inom redovisnings- och revisionsbranschen, något Sven Cristea kallar ”revolutionerande för en ganska konservativ bransch”. Han har också lyckats bygga en kundvolym på drygt 300 bolag på tre år.

Att som 32-åring bli partner på en av Big-4-byråerna var betydligt vanligare för 25–30 år sedan. Sedan dess har medelåldern bland delägarna bara ökat. Sven Cristea kopplar det till högre tekniska krav, men också till högre krav på revisionen och tillsynen av branschen. Och att det från byråernas håll är tänkt att det ska ta längre tid att få till rutinen och därmed bli erbjuden ett delägarskap.

– Att bygga en kundportfölj är inte heller det lättaste. Man måste hela tiden vara på och visa att man är relevant och att vi kan skapa kundvärde. Men hos KPMG finns det nu en ambition att ta in unga delägare, påpekar Sven Cristea.

– För mig är signalvärdet viktigt. Att jag kan visa de yngre på byrån och i branschen att det går att bli delägare i tidig ålder. Att det inte är så traditionsbundet och konservativt – rätt personer kommer alltid att erbjudas möjligheten, fortsätter han.

Själv lever och verkar Sven Cristea efter devisen ”så långt som möjligt så fort som möjligt” och att ”utveckling ska göra lite ont”.

– Det var något jag fick med mig när jag växte upp. Ingen kan ta ifrån dig det du har åstadkommit själv. Sedan har jag alltid varit yngst. Jag började skolan ett år tidigare, var yngst i fotbollsklubben, 18 år när jag började universitetet, 26 när jag blev auktoriserad revisor. Jag har en ständig önskan att visa att allt är möjligt bara man vill, förklarar han och tillägger:

– Jag vill fortsätta visa att man kan göra fler och bättre saker i branschen. Vill inte slå mig till ro riktigt. Nästa mål är att vara med och påverka riktningen för KPMG framåt – för att fånga upp framtidens tillväxtraketer och revisionstalanger – gärna i ledande ställning – det är möjligt – bara man vill!

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare