Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2022.11.23

Hållbarhetsredovisa på rätt sätt

Allt fler företag inser vikten av att redovisa sitt hållbarhetsarbete, men frågorna om vad som gäller är många. Vilka lagkrav finns för olika företag, hur och var ska informationen presenteras och vad finns det för krav vid granskning? Balans hör efter med Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR, för att få svar.

text:

Kristina Israelsson

Fler och fler företag, stora som små, har insett betydelsen av att arbeta med hållbarhet. Många intressenter ställer också allt högre hållbarhetskrav på sina leverantörer. Företag av en viss storlek är sedan flera år tillbaka enligt lag skyldiga att lämna hållbarhetsupplysningar i årsredovisningen eller i en separat hållbarhetsrapport, medan mindre företag främst möter kraven från sina intressenter så som kunder och leverantörer.

Den 21 juni antog EU-kommissionen ett nytt direkt direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD träder i kraft under 2023 och innebär att fler bolag kommer att omfattas av kraven på hållbarhetsrapportering. Kraven på innehåll blir också mer omfattande och ska göras enligt en ny rapporteringsstandard.

Ökat tryck på medlemsrådgivningen

I takt med att fler företag har börjat inse behovet av att redovisa sitt hållbarhetsarbete har också frågorna om vad som gäller vid hållbarhetsredovisning för mindre företag ökat.

Sara Lissdaniels. Foto: Christian Gustavsson

− Många av FAR:s medlemmar hör av sig till vår medlemsrådgivning och undrar var hållbarhetsinformationen ska redovisas, om den ska ingå i årsredovisningen eller presenteras vid sidan av. Om hållbarhetsinformationen lämnas i själva årsredovisningen måste den granskas av en revisor. För att minska granskningsinsatsen rekommenderar vi att man som mindre företag redovisar hållbarhetsarbetet i ett avsnitt innan de lagstadgade delarna av årsredovisningen, i ett dokument skiljt från årsredovisningen eller på webben, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR.

Ny vägledning framtagen

En annan vanlig fråga som medlemsrådgivningen ofta får handlar om definitionen av hållbarhetsredovisningen och skillnaden mellan hållbarhetsrapport, års-och hållbarhetsredovisning och hållbarhetsredovisning.

− Den största skillnaden som är viktig att ha koll på är att begreppet hållbarhetsredovisning inte är reglerat i lag, utan kan vara upprättad frivilligt till skillnad från hållbarhetsrapporten, säger Sara Lissdaniels.

Hon poängterar att FAR verkar för att uppmuntra alla företag att komma i gång med sin hållbarhetsredovisning och för att klargöra vad som gäller för kombinerad års- och hållbarhetsredovisning har man tagit fram en ny vägledning som vänder sig till både redovisningskonsulter och revisorer.

− Redovisningskonsulten är ju den som bistår företaget i arbetet med själva hållbarhetsredovisningen som revisorn sedan ska granska. Då är det viktigt att båda parter har samma bild av hur hållbarhetsredovisningen ska gå till och vilka lagkrav som finns. Olika företag har olika behov, men tanken är att oavsett det ge verktyg för rapportering och granskning av hållbarhetsinformation för att våra medlemmar ska känna sig rustade som rådgivare till sina kunder inom hållbarhet, säger Sara Lissdaniels.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare