Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.09.14

”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare. Det kommer inte över en natt, men det kommer, menar experten.

text:

Rakel Lennartsson

Redovisningskonsulter arbetar typiskt sett mot mindre bolag, som ofta är för små för att träffas av lagkraven på hållbarhetsrapportering. Däremot kan de mindre bolagen påverkas genom att kraven ”sipprar ner” genom hela värdekedjan.

Det menar Torbjörn Westman, ansvarig för granskningstjänster på KPMG och ordförande i FAR:s specialistgrupp för hållbarhet.

– Redovisningskonsulterna har traditionellt sett arbetat med siffror. Men nu kommer det ett ökat krav från kunder, och även från affärspartners som kanske träffas av lagkraven. Vare sig man är stor eller liten kommer man på ett eller annat sätt att påverkas, säger han och betonar att det handlar om att det kommer att bli fokus på en annan typ av data.

Torbjörn Westman. Foto: Christian Gustavsson

Förutom den finansiella informationen, som redovisningskonsulter är vana vid att hantera, kommer snart den icke-finansiella informationen att bli generaliserad inom näringslivet. Det kan handla om kilmatsutsläpp och biologisk mångfald, men också om sociala frågor som arbetsvillkor eller mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

– Det kommer inte att explodera över en natt, men om du frågar mig ifall det är intressant att ta till sig informationen så är svaret: JA. Och det är inte bara på grund av de kommande lagkraven, utan det kommer att bli ett villkor för att vara ”in business”, säger Torbjörn Westman.

”Behöver ställa om”

Redovisningskonsulter påverkas inte på ett lika direkt sätt som exempelvis revisorer, vars uppdrag kommer att utvidgas till att granska också den icke-finansiella informationen.

– Men man kommer att behöva ställa om för att fortsätta att vara relevant, på samma sätt som med digitaliseringen.

Företag som är, eller vill bli, underleverantörer till större företag kommer att få frågor av sina affärspartners om exempelvis klimatutsläpp.

Framåtlutade redovisningskonsulter kan redan i dag hjälpa sina kunder att identifiera vilken icke-finansiell information som kan vara relevant för ett specifikt företag att börja ta fram. Det beror på vilken verksamhet företaget har och vilken marknad det verkar på.

När det gäller mer tekniska frågor, som vilka KPI:er (key performance indicator) som ska tas fram, kommer EU:s nya standard att ge vägledning.

Den blir en del av det uppdaterade redovisningsdirektivet, CSRD, som kommer att ersätta NFRD (se faktaruta). I Sverige kommer förändringarna att införas i Årsredovisningslagen, precis som skedde när NFRD infördes från och med 2017.

 

Fokus hållbarhet på Balans webb:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare