Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Lars Egenäs, revisionsspecialist på FAR.
Yrkesvardag

2023.04.04

Så undviker du tidsnöd runt årsredovisningen

Planera din revision i tid för att slippa hamna i tidsnöd. Både för din och din kunds skull. Rådet kommer från Lars Egenäs, revisionsspecialist på FAR.

foto:

Lieselotte van der Meijs

Revisorns agerande vid sena årsredovisningar är en ständigt aktuell fråga. Nu har en fördjupningsartikel publicerad i Balans 2015 åter hamnat i ropet. I artikel belyser Lars Egenäs, revisionsspecialist på FAR, hur revisorn kan agera när problemen runt sena årsredovisningar uppstår och vad man kan göra för att undvika problemen.

– En stor del av problemet beror nog på att revisorn inte har arbetat fram och kommit överens med kunden om en tidsplan där det tydligt framgår när årsredovisningen ska levereras. Det kan också bero på bristande eller obefintlig löpande kommunikation mellan kunden och revisorn för att säkerställa att planen efterlevs. Revisorn kanske också har inväntat att genomföra merparten av revisionen till dess årsredovisningen överlämnats av kunden. Det här leder till att både revisorn och kunden hamnar i pressad tidsnöd, säger Lars Egenäs.

– När revisorn får in årsredovisningen väldig sent, och eventuellt upptäcker saker i revisionen som denne borde ha upptäckt tidigare, så blir det extra problematiskt att hinna bli klar i tid. Förseningen kan då leda till att aktiebolaget i värsta fall hamnar i en situation där det kan bli aktuellt med tvångslikvidering. Så, det är oerhört viktigt att man lägger en tidsplan tillsammans med kunden som omfattar att årsredovisningen ska tas fram inför revisionen.

Hur kan revisorn minska risken för problem med sena årsredovisningar?

– Ha en löpande kontakt och avstämningar med kunden. Lägg upp en tidsplan – och håll den. Stötta kunden så att denne blir klar med årsredovisningen i tid. Dokumentera tydligt kontakterna med kunden, även i de fall kommunikationen inte skett skriftligt.

– För några år sedan skrev jag en fördjupning i ämnet och där tipsar jag om fler åtgärder. Alla revisorer som har funderingar i de här frågorna kan med fördel läsa artikeln, för råden gäller än (se nedan länk, red.anm.).

När bör revisorn avgå vid bristande aktivitet från kundens sida?

– Om kommunikationen är obefintlig måste du som revisor agera. Kontakta kunden och påminn om årsredovisningens framtagande för revision. Om du som revisor inte ingriper kan du dels har brustit i ditt arbete, dels ha satt kunden i en konstig situation.

– Men det saknas klar praxis från, exempelvis, Revisorsinspektionen. Om du som revisor ofta påminner kunden utan respons eller återkoppling och dessutom kommer i ett läge där du inte får leverans, då finns möjligheten att avgå från uppdraget. Så till vida det inte går att konstatera att det finns förseningsskäl varför kunden inte kunnat leverera årsredovisningen i tid – och en ny tidsplan tas fram för att färdigställa årsredovisning så att revisionen kan genomföras.

Läs fördjupningsartikeln:

 

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare