Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson
Yrkesvardag

2020.09.04

Hallå där, Hans Peter Larsson

I en fördjupande artikel på Balans webb skriver Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, om kapitalskatter efter corona, en bred redogörelse kring de ekonomiska erfarenheter som gjorts under de senaste dryga 20 åren kring några centrala skatter på kapital och på kapitalavkastning.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Christian Gustavsson

”’There is no free lunch’ är en gammal sanning”, skriver du i inledningen av texten. Hur menar du?

− Den som får något måste i slutändan betala tillbaka. Det vill säga, om näringslivet har fått en massa stöd under coronakrisen, även om stöden har varit avsedda för att trygga sysselsättning och välfärd, så kommer det att resas krav på ”återbetalning” i någon form. Då är det viktigt att vi lär av tidigare erfarenheter vad gäller arv, förmögenhet, gåva och 3:12-reglerna. Höjda skatter på dessa områden försämrar ekonomins funktionssätt. Det är slopandet och förbättringarna av 3:12 som ligger till grund för att vi har en sådan positiv start up-scen i Sverige i dag.

Vilka är dina viktigaste slutsatser i fördjupningen?

Hans Peter Larsson.

− Att arv, gåvor och förmögenhetsskatt har lett till en omfattande negativ skatteplanering. Att entreprenörer har flyttat ut ur landet och tagit med sitt kapital. Det har lett till icke företagsekonomiskt riktiga beslut. Man har tagit beslut om att minska skatten, men inte för företagets bästa. Det förlorar alla på i slutändan.

Vilka skattefrågor upptar annars din mesta tid just nu?

− Den obligatoriska upplysningsskyldigheten för skatterådgivare (DAC6) är en följetong. Samt alla tillfälliga skatteincitament som kommer efter corona, där reglarna behöver vara lätt tillämpbara för våra medlemmar.

− På lite längre sikt är det frågan om skatten på digitala tjänster. Samt hur den internationella hållbarhetstrenden inom skatt kommer att påverka Sverige. Den skatten har kommit mycket längre inom EU än vad den har gjort i Sverige. Det finns omfattande förslag för att minska företagens skatteplanering och få ökad transparens kring vilka skatter företag betalar.

Läs fördjupningen i sin helhet här:

 

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på  samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare