Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Under 2023 lämnades 43 procent av alla årsredovisningar in digitalt enligt Bo Karlsson, ordförande för föreningen XBRL Sweden. Foto: privat.
Yrkesvardag

2024.03.14

Hallå där, Bo Karlsson!

Digital taggning och hållbarhetsinformation är två fokusområden när Bo Karlsson, auktoriserad revisor på PwC, går in på sitt andra år som ordförande för föreningen XBRL Sweden.

text:

Eric Widegren

Den 22 februari hade XBRL Sweden årsstämma. Hur ser du på föreningens arbete under ditt första år som ordförande?

– Arbetet har varit både meningsfullt och nödvändigt. Föreningen fyller en viktig funktion för att skapa samverkan mellan de aktörer som är en del av att skapa kvalitativa och sammanhängande informationsflöden från företag till myndigheter. Målbilden för föreningens arbete är att bidra till att vi i Sverige utvecklas mot en effektiv, standardiserad och transparent rapportering av finansiell information och annan affärsdata, till exempel hållbarhetsredovisning. Förståelse för varandras behov och utmaningar skapar bättre förutsättningar för prioriteringar och lösningar.

Vilken fråga var viktigast under det gångna verksamhetsåret?

– Det viktigast har varit att kommunicera insikter och kunskap om nyttan med att införa ett obligatorium för digital ingivning av årsredovisningar till Bolagsverket. XBRL Sweden förordar ett obligatorium med så få undantag som möjligt för att skapa vinster med en digital process. Vi ser möjlighet till en snabb implementering. Bolagsverket är inne på sitt sjätte år med möjlighet att lämna in årsredovisningen digitalt i ett maskinläsbart format (XBRL) och under 2023 lämnades 43 procent av alla årsredovisningar in digitalt.

Vilka frågor kommer föreningen att driva framåt?

– Hållbarhetsinformation är ett område vi kommer att jobba mycket med, inte minst med tanke på CSRD. Vi kommer också att bedriva ett arbete med att förbättra kvaliteten i den digitalt taggade informationen, bland annat genom att stödja insatser som säkerställer att kunskapsnivån om XBRL är adekvat, inte minst inom programvaruföretagen när de bygger sina lösningar.

Vad innebär TaxSam Företag för branschen?

– TaxSam Företag bedriver ett viktigt arbete med att definiera och standardisera finansiella begrepp så att de kan återanvändas för olika användningsområden. Det kommer att underlätta för företag vid rapportering till olika myndigheter och minska den upplevda regelbördan. Arbetet med att etablera nationella begreppskataloger och taxonomier för årsredovisning, statistikuppgifter och inkomstdeklaration är mödosamt och tar tid, men vi kommer säkert att se en accelererande nytta med att använda sig av dessa begrepp för att skapa förutsättningar till återanvändbar och sökbar företagsinformation. Det är viktigt för branschen att förstå och ta till sig det arbete och de mål som TaxSam Företag har för sitt uppdrag då det är en förutsättning för att digitalisera informationsflöden.

 

Läs också: 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare