Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Debatt

2021.03.09

Håll i den nya flexibiliteten efter pandemin

Den pågående covid 19-krisen har tvingat oss till en digital acceleration med nya flexibla arbetssätt. Detta har positiva effekter för alla som vill kunna kombinera karriär och familjeliv. Företag i revisions- och rådgivningsbranschen har mycket att vinna på att hålla fast vid flexibiliteten även efter pandemin.

Traditionellt har det i vår bransch förväntats att medarbetarna ska finnas på plats ute hos kund eller på det egna kontoret. Att arbeta hemma har generellt inte setts som ett lika effektivt alternativ, även om det har accepterats till viss del för att medarbetarna ska få ihop livspusslet.

Men under pandemin har vi snabbt ställt om till ett digitalt arbetssätt som visat att oron för hemarbetet varit obefogad. Att arbeta hemifrån har fungerat över förväntan och många medarbetare uppskattar det. Interna undersökningar hos KPMG visar att merparten av våra medarbetare vill fortsätta jobba hemifrån några dagar i veckan även efter pandemin.

Hemarbete passar såklart inte alla. Det kan vara svårt med motivationen, att skapa en bra arbetsplats i sin bostad är inte alltid enkelt och många saknar kollegorna och den sociala interaktionen. Men samtidigt är det många som uppskattar de tidsbesparingar det innebär att slippa ta sig till och från arbetsplatsen och att få större möjligheter att planera arbetstiden.

Flexibiliteten uppskattas inte minst av dem som kombinerar en välfylld jobbkalender med familjeliv.

I KPMG:s undersökning frågade vi kvinnor i ledande positioner på företag runtom i världen om deras syn på utvecklingen till följd av pandemin. Ett intressant resultat var att balans mellan arbetsliv och privatliv samt möjlighet till flexibilitet seglade upp som avgörande faktorer för att få nöjda medarbetare, medan arbetsmiljön, som rankades högt året innan, tappade rejält i betydelse.

Bland slutsatserna i rapporten finns att användningen av digitala verktyg för kommunikation och samarbete generellt förbättrar möjligheterna att kombinera karriär och familj.

Att inte lyckas behålla kvinnor genom hela arbetslivet är ett välkänt problem inom revisions- och rådgivningsbranschen. Vi upplever att många kvinnor slutar när de får barn eller när utmaningarna med att balansera arbete och familj blir för tuffa.

För branschen får detta inte bara direkta konsekvenser genom att vi går miste om kompetens här och nu. På sikt leder det också till ett underskott på kvinnor med rätt erfarenhet för att komma i fråga för ledande positioner i företaget och i uppdragen.

Den viktigaste tillgången ett revisions- och rådgivningsbolag har är personalen och kvinnor utgör numera hälften av de som anställs. Vår utmaning är att behålla dem.

Det är ett faktum att jämställdhet och mångfald leder till mer framgångsrika företag. Att tappa kvinnorna mitt i karriären är ett allvarligt avbräck för vår bransch. Därför vill jag uppmana alla företag i branschen att hålla i den nya flexibiliteten som de digitala verktygen möjliggör även efter pandemin. Genom den generellt höga digitala mognaden i Sverige har vi alla de förutsättningar som krävs.

Jag menar självklart inte att vi ska stänga kontoren och låta alla jobba hemifrån jämt. Människor kommer fortfarande att behöva mötas och vi måste kunna svetsa samman arbetsgrupper, skapa gemenskap och bygga företagskultur. Det åtråvärda är just flexibiliteten, att medarbetarna själva kan välja och enklare skapa balans i livet.

Mycket tyder även på att företag i allmänhet kommer att anpassa sig till den nya verkligheten och dra ned på sina kontorsytor. Annika Winsth, Nordeas chefsekonom, kommenterar i Svenska Dagbladet  att människor kommer att arbeta två dagar i veckan på distans även efter pandemin, vilket skulle göra att 20 procent av kontorsbehovet i Sverige försvinner.

Troligtvis kommer våra kunder inte att ha samma förväntningar på att vi ska finnas på plats rent fysiskt hos dem framöver, då även de förväntas jobba hemma till viss del efter pandemin. Digitaliseringen gör att vi kan vara ”ute hos kund” på nya sätt. Vi har också en ny generation som kommer ut på arbetsmarknaden med helt andra förväntningar och därför blir flexibiliteten en förutsättning för att kunna locka rätt talanger.

Jag förnekar självklart inte att det kommer att finnas utmaningar även med mer flexibla arbetssätt. Vi kommer att behöva fortsätta utvecklas för att hitta rätt mix mellan att jobba på kontoret, ute hos kund och hemifrån.

Men pandemin har ändå gjort att vi fått upp ögonen för vad som fungerar bättre eller sämre. Det viktiga nu är att vi fortsätter att anamma den tekniska utvecklingen i vårt yrke och drar maximal nytta av den.

För kvinnor i vår bransch kan pandemin, genom den digitala flexibilitet som den lett till, paradoxalt nog bli den katalysator som vi letat efter. Den som gör det möjligt för kvinnor att stanna kvar i branschen och fortsätta att utvecklas för att axla tyngre roller.

För företag i vår bransch är detta också goda nyheter, eftersom de kan tillvarata kompetensen bättre, locka de bästa talangerna, bli mer affärsmässiga och utvecklas snabbare. Min spaning är därför att de företag som inte anammar ett flexibelt arbetssätt även efter pandemin kommer att tappa i konkurrenskraft.

 

Tidigare debatter i ämnet

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare