Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Hans Peter Larsson

2021.02.05

Grymt år för rådgivare!

År 2021 blir året då allt ska hända igen! Om skatten tog time-out 2020 så återkom­mer frågorna med besked i år. Höj blicken, vidga perspektivet och ta på kundens skor!

Ett urval av frågor som bör uppmärksammas: Reglerna kring coronastöden är i flera fall mer än lovligt vaga. Samtidigt som återbetalningsfrågor kommer att dyka upp ska det planeras för när utdelning kan lämnas igen, eller om fortsatta stöd ska sökas? Hur påverkas ägarna av detta? Vilket eget kapital finns kvar när företag börjar se ljuset i tunneln efter corona? Kan uppskjutna skatter betalas och finns risk för att ägaren blir ansvarig i något läge?

Höjer vi blicken mot underliggande trender och frågor så börjar den frivilliga hållbarhetsredovisningen av skatter enligt GRI 207 att tillämpas i år. Det är en mall för en helt transparent och öppen redovisning av företagets skatter. En sådan efterfrågas allt oftare både av investe­rare och vid upphandlingar. GRI 207, eller delar av den, tas fram som en särskild skatterapport.

Rapporten visar även hur mycket skatt företa­get bidrar med till samhället. Allt fler noterade företag hållbarhetsredovisar i dag sina skatter. Passar utmärkt för företagen att ta hjälp av en Auktoriserad Skatteråd­givare FAR!

Samtidigt inser EU att man efter covid-19 riskerar att bli den ”fattige kusinen från landet” i förhållande till Kina och USA. Lägg därtill brexit och det blir uppenbart att unionen tvingas att ”tänka till närings- och tillväxt­mässigt” för att inte parkera sig sist bland dessa nya block. Det senare bådar gott även  för näringsliv och entre­prenörer i Sverige under 2021. Nya affärsmodeller, nya marknader, ökat behov av råd!

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare