Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Getty Images
Yrkesvardag

2022.10.24

Grönt ljus för bank att hantera personuppgifter

Att bekämpa brott väger tyngre än integritetsskydd. Detta åtminstone i det fall där Danske Bank får klartecken att hantera personuppgifter i arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

text:

Björn Dickson

Det är Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, som har gett Danske Bank klartecken att hantera personuppgifter om lagöverträdelser i bankens arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Myndigheten publicerade sitt beslut den 6 oktober.

Enkelt uttryckt vill Danske Bank undvika situationer där den ena handen inte vet vad den andra gör.

Myndigheten skriver att Danske Bank vill hantera uppgifter som rör lagöverträdelser. Det handlar om kunder som banken på grund av krav enligt penningtvättslagen har anmält till polisen och som banken har avslutat kundrelationen med.

Banken vill säkerställa att information om bland annat misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism sprids inom koncernen. Enligt Danske Bank är kontrollen nödvändig för att förhindra att en kund vars kundrelation avslutats i en filial ska kunna bli kund i en annan filial inom koncernen utan att de misstankar som uppstått hos den första filialen beaktas.

Hans Kärnlöf, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten

Hans Kärnlöf, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, säger i ett pressmeddelande att behovet av att kunna utföra kontroller mot en koncernintern lista om lagöverträdelser som innefattar brott måste vägas mot den risk för intrång i de registrerades personliga integritet som sådana kontroller kan innebära.

– Banken har dock i sin ansökan visat att det berättigade intresset i detta fall väger tyngre än de registrerades integritetsintresse, säger Hans Kärnlöf.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare