Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.05.10

Grant Thornton: ”Jämställdhetsmål måste bli lika viktigt som omsättning och resultat”

Anna Johnson, VD för Grant Thornton, kommenterar Balans jämställdhetsundersökning 2023. Hon menar att branschen är alltför homogen och behöver bredda sig för att utvecklas och attrahera kunder och medarbetare.

text:

Dan Håfström

Av dem Grant Thornton valde till nya delägare förra året var hälften kvinnor och ni ligger nu på 37 procent när det gäller andelen kvinnliga delägare. Är du nöjd med era siffror?

– Jag är inte nöjd förrän vi är jämställda! Samtidigt är jämställdhet ingen quick fix, vi måste tänka till i alla led, i alla beslut, alltid. Det tar tid, och det kräver tålamod. Vårt senaste inval var helt jämställt och jag hoppas det speglar vart vi är på väg. Vi har också breddat perspektivet till att tänka inkludering, alltså alla aspekter av mångfald, inte bara kön.  

Finns det något område som ni prioriterar att förbättra? 

– Hos oss har fokus legat just på delägarkretsen, för det är där vi som bransch legat efter. Det har gett resultat och vi närmar oss sakta en jämställd delägarkrets och vi har också varit branschbäst i många år. Vi har dubblerat andelen kvinnor på tio år, det är vi stolta över. 

Anna Johnson, VD Grant Thornton. Foto: Grant Thornton

Varför är jämställdhet viktigt?   

– Att vara jämställd i dag är en förutsättning för att vara attraktiv både hos kunder och medarbetare. Våra kunder ser olika ut, därför måste vi också ha med olika perspektiv i alltifrån ledning till kundteam. För Grant Thorntons del finns det också flera exempel där kvinnor har sökt sig till oss för att de upplevt att det hos oss finns förutsättningar att fortsätta sin karriär.      

Har ni konkreta mål vad gäller jämställdhet? Inom vilken tidsram ska målen nås?  

– Grant Thornton har ett uttalat affärsmål att bli jämställda i delägarkretsen inom fem år, det vill säga nå minst 40 procent kvinnor bland våra partners senast 2027. Just nu är siffran 37 procent. Utöver det har vi även mätetal kring mångfald och inkludering. 

Har ni någon erfarenhet av jämställdhetsarbete som även omfattar medarbetare som är icke-binära eller transpersoner?

– Nej, det har vi i dagsläget ingen erfarenhet av.  

Något annat om jämställdhet som ni vill lyfta?  

– När jämställdhetsmålen i ett bolag blir lika viktiga affärsmål som omsättning och resultat, då först får vi kraft i frågan. Vi är en homogen bransch, ska vi utvecklas och attrahera kunder och medarbetare framåt måste vi bredda oss. En inkluderande kultur och ledarskap är avgörande för att få in olika perspektiv, och det omfattar mer än bara jämställdhet. 

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare