Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Göteborg går om Stockholm och redovisningskonsulternas löneutveckling släpar.
Karriär

2024.04.04

Göteborg går om Stockholm i lön

Stockholm har inte längre landets högsta löner inom revision och redovisning. Det visar ny lönestatistik från Akavia.

text:

Dan Håfström

Lönerna för medarbetare i branschen som är medlemmar i Akavia tog ett ganska normalt hopp uppåt under 2023. Medellönen för berörda yrkeskategorier – auktoriserade revisorer, revisorsassistenter och redovisningskonsulter är de största grupperna – ligger numera på 52 121 kronor i månaden, jämfört med 50 337 föregående år, vilket är en ökning med nära 4 procent.

Diagrammet redovisar endast de roller med lönedata för åren 2022-2023 inrapporterad till Akavia.

Moget Göteborg har högsta lönenivån

Nina Forssblad. Foto: Åsa Hafmar

Det mest uppseendeväckande är att lönenivån i Göteborg har gått om lönenivån i Stockholm. I Göteborg steg medellönen från 53 538 kronor till 57 484 kronor, medan medellönen i Stockholm låg stilla på 57 160 kronor. Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia, tror att en ändrad åldersstruktur har bidragit. Medelåldern i branschen i Göteborgsregionen har ökat från 36 år 2022 till 38 år 2023, medan medelåldern i Stockholm ligger kvar på 36 år.

– Det kan vara så att fler unga i Göteborg har lämnat branschen samtidigt som andelen med högre inkomster har ökat, säger Nina Forssblad.

Sänkt genomsnittslön för revisorer i Stockholm

De auktoriserade revisorerna fick en löneökning på 3 249 kronor i genomsnitt, från 67 204 till 70 453 kronor, en ökning med nära 5 procent. Ser man endast till Stockholmsområdet sänktes dock medellönen för de auktoriserade revisorerna med en dryg 500-lapp, från 75 348 till 74 846 kronor.

Redovisningskonsulter inte i kapp efter pandemin

Redovisningskonsulterna fick nöja sig med knappt två hundra kronor, från 38 204 till 38 398 kronor i medellön, och har ännu inte kommit upp till samma lönenivå som före pandemin. 2019 låg redovisningskonsulternas medellön på 40 513 kronor.

Nina Forssblad tror att anledningen till att redovisningskonsulternas löner fortfarande släpar efter har att göra med flera olika förändringar inom yrket och på arbetsmarknaden.

– Pandemiåren innebar ett stort hack i lönekurvan för redovisningskonsulter och det var dessutom en period då många seniora i yrket lämnade arbetsmarknaden, vilket medverkade till att medellönen sjönk. Under 2022 sålde många både mindre och större verksamheter sina redovisningsverksamheter. Det är en förändring som pågår och som innebär att fler redovisningskonsulter väljer att arbeta inom andra branscher på arbetsmarknaden, säger Nina Forssblad.

Högre lyft för revisorsassistenter

Revisorsassistenterna får ett högre lönelyft på 1 484 kronor och går från 34 844 till 36 328 kronor, en ökning med 4 procent. Det genomsnittliga värdet av den del av medarbetarnas löner som består av förmåner, till exempel fri lunch och fri bil, stiger med 10 procent. Värdet av rörlig lön som bonus, resultatlön och provision, backar däremot med 13 procent.

Konjunkturen hämmar lönerna

Generellt anser Nina Forssblad att löneutvecklingen under året har inneburit en fortsatt återhämtning efter pandemiåren även om det ekonomiska läget med lågkonjunktur och hög inflation minskar värdet av de ökade lönerna.

– Återhämtningen hämmas av den pågående lågkonjunkturen och det osäkra omvärldsläget. Vi ser också en kompetenskris inom branschen då många verksamheter inte hittar tillräckligt många att anställa.

Strukturomvandling påverkar framtiden

Hon tror också att strukturomvandlingen inom branschen med många nya yrkeskategorier och kompetenser, till exempel inom hållbarhet och digitalisering, kan påverka utvecklingen framöver.

– Det är relativt sett nya kompetenser som behövs och söks i branschen, som specialister inom systemutveckling, ESG-frågor och compliance, regelverksfrågor. Många som arbetar inom de områdena har höga löner och kommer från andra områden på arbetsmarknaden. Det kan innebära en utmaning för arbetsgivare inom revisionsbranschen att skapa arbetsmiljöer och strukturer som får personerna som har de här kompetenserna att trivas och stanna.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare