Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2023.02.10

”Gör e-faktura obligatoriskt för alla företag”

E-faktura borde bli obligatoriskt för företag och offentlig förvaltning. Det tycker Skatteverket, Digg och Bolagsverket som tillsammans lämnat in en formell begäran till regeringen.

text:

Charlotta Marténg

Sedan april 2019 har det varit obligatoriskt att använda e-faktura mellan statliga myndigheter. Obligatoriet har även omfattat företag som har upphandlats som leverantörer till den offentliga sektorn. För att kunna skicka e-fakturan behövs ett maskinläsbart distributionssystem och det som används i Sverige och flera andra länder i Europa är Peppol. Även kallat swish för fakturor eller mobilnät för fakturor.

Lågt användande i Sverige

Men trots detta lagkrav är användandet av e-faktura i Sverige fortfarande lågt. I mitten av december berättade Balans om att EU vill se en ökad användning av e-fakturering, bland annat för att minska den ekonomiska brottsligheten och skattefelen.

Nu har tre myndigheter i Sverige, Skatteverket, Digg och Bolagsverket, gått samman och driver frågan om att e-faktura ska vara obligatoriskt mellan företag och för utgående fakturering mellan offentlig förvaltning och företag.

– EU-kommissionen har lämnat ett förslag, VAT in the digital age (ViDA), om ändring av momsdirektivet. Om det antas så blir det obligatoriskt med e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU. Att då ha en nationell lösning som inte styr mot e-faktura är ineffektivt. Samtidigt tror vi att det behövs ett lagkrav för att styra mot e-faktura eftersom det tar för lång tid att effektivisera dessa processer på frivillig grund, säger Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg, i ett pressmeddelande.

Stora vinster för samhället

Myndigheterna har lämnat in en formell begäran, en så kallad hemställan, till regeringen där de vill att regeringen utreder förutsättningarna för att lagkravet ska utökas.

– Det finns stora samhällsvinster med att alla företag skulle använda sig av e-faktura sinsemellan, det skulle innebära ett stort kliv framåt för hela samhällets digitalisering. Frågan behöver tas vidare och utredas närmare, inte minst avseende konsekvenserna på både kort och lång sikt, säger Erik Janzon, rättschef på Bolagsverket, i ett pressmeddelande.

”Kommer bli verklighet i Sverige”

Även Magnus Kempe, omvärldsanalytiker på Kairos Future, ser vinster med att e-fakturan blir obligatorisk. I december sa han till Balans att samhället skulle spara tid och pengar, minska risken för fel och minska sin påverkan på miljön om företag och myndigheter började skicka och ta emot fakturor genom Peppol.

− E-fakturering och transaktionsbaserad rapportering kommer att bli verklighet i Sverige och inom fem till sju år kommer det att vara få länder i Europa som inte har det, även för nationell handel. E-fakturering är en viktig motor för att driva utvecklingen av företagens digitala processer framåt och är definitivt här för att stanna, sa Magnus Kempe.

 

Läs mer:

utgiven av

Ansvarig utgivare