Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.06.09

Glöm inte arbetsgivaravgiften för sommarjobbare

Vad ska man tänka på som arbetsgivare till sommarjobbande ungdomar? Arbetsgivaravgiften, svarar Pia Blank Thörnroos på Skatteverket. Vi ställde några frågor till henne. Vad gäller om man är arbetsgivare med sommarjobbande ungdomar?

text:

Björn Dickson

– Som arbetsgivare är man alltid skyldig att betala arbetsgivaravgifter på utgiven ersättning för arbete även om man inte ska göra skatteavdrag på utbetalad ersättning. Tänk på att alltid begära jämkning eller intyg om att skatteavdrag inte ska göras. Om man inte får ett sådant intyg ska man alltid göra skatteavdrag på vanligt sätt. Arbetsgivaravgiften är lägre för ungdomar mellan 15 – 18 år, påminner Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket. 

Arbetsgivaren ska redovisa utbetalad lön och gjorda skatteavdrag varje månad till sommarjobbare. Det säger Pia Blank Thörnroos på Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson

Vad är nytt för i år när det gäller sommarjobbande ungdomar och skatt?

– Det har inte hänt något när det gäller sommarjobbande ungdomar. Gränsen för deklarationsskyldighet är oförändrad 22 208 kronor. Det innebär att om den totala skatteplikten uppgår till höst det beloppen ska personen inte lämna deklaration och inte skatta. Det finns en särskild blankett på Skatteverkets hemsida som den anställda själv kan skriva under och lämna till arbetsgivaren där man intygar att man inte tjänar mer än det angivna beloppet. 

Vad bör man särskilt tänka på som arbetsgivare när det gäller sommarjobbande ungdomar och skatt?

– Som arbetsgivare är man alltid skyldig att betala arbetsgivaravgifter på utgiven ersättning för arbete även om man inte ska göra skatteavdrag på utbetalad ersättning. Tänk på att den anställda alltid ska begära jämkning och lämna in intyg om att skatteavdrag inte ska göras. Om man som arbetsgivare inte får ett sådant intyg av den anställda ska man alltid göra skatteavdrag på vanligt sätt. Arbetsgivaravgiften är lägre för ungdomar 15–18 år.  

Finns det några fallgropar, något som man bör varna för, i sammanhanget?

– Det finns inte några särskilda skatteregler för sommarbetande ungdomar. De ska lönemässigt hanteras som övriga anställda. 

Något annat som är viktigt att framföra i sammanhanget?

– Arbetsgivaren ska redovisa utbetalad lön och gjorda skatteavdrag varje månad till de anställda. Det är viktigt att sommarjobbare går in på mina sidor på Skatteverket och kollar att arbetsgivaren har rapporterat in lönen varje månad, säger Pia Blank Thörnroos. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare