Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2020.11.12

Gemensam ansträngning för tydlighet behövs

Tydlighet behövs kring de statliga stöden, framför allt kring frågan om koncernbidrag och vad som är en allvarlig ekonomisk situation. Det skriver revisorn Sven Cristea i en debattartikel.

Jag får dagligen frågor kring olika tolkningar vad gäller de statliga stöden med anledning av covid-19, främst kopplat till korttidsarbetsstödet samt omställningsstöden. Jag är den första som applåderar att det finns stöd att söka i denna svåra och oroliga tid (även om vissa branscher kanske hade behövt ett utökat stöd – tänk resebranschen och eventbolag!).

Jag är imponerad att det i stora delar funkar så bra som det ändå gör och jag är glad att man föreslår förlängning av stöden när den andra vågen är över oss. Men någonting som skapat viss förvirring är att vissa definitioner skiljer sig åt mellan de olika stöden samt att det endast finns en begränsad praxis.

Det finns många frågeställningar som i vissa fall tidigare varit av rent akademiskt intresse; när uppstår de facto ett koncernbidrag? När anses en utdelning vara verkställd och hur var det nu med tidpunkten för värdeöverföringar?

Vi som bransch gjorde en gemensam kraftansamling vad gäller förtydligandet kring koncernbidrag och dess påverkan på eventuella stöd för räkenskapsåret 2019.  Nu närmar vi oss årsskiftet och det är dags att göra en gemensam ansträngning igen – det är viktigt att skapa klarhet för att våra entreprenörer och företagare ska kunna fatta rätt beslut. Annars är risken för isberg hög och med alla osäkerhetsfaktorer i världen känns det onekligen onödigt att addera ännu en.

Andra saker som är viktiga att klargöra är vad man menar med allvarlig ekonomisk situation? Det vore olyckligt om man premierar bolag som tömt sina bolag genom åren och därmed har en svag finansiell ställning gåendes in i krisen medan man straffar bolag som återinvesterat och låtit pengarna arbeta i verksamheten. Så definitionen kring ”allvarlig ekonomisk situation” behöver uttolkas på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

En annan definitionsfråga, främst rörande korttidsarbetsstöd, som återkommer frekvent är när det är möjligt att kunna göra utdelningar igen, utan att det innebär att hela eller delar av stöden behöver återbetalas. Det är verkligen nödvändigt då många entreprenörer inte lyfter marknadsmässig lön och är beroende av att kunna ta viss utdelning för att få ihop livspusslet. Handlar det om månader, år eller när kan utdelning eller andra värdeöverföringar ske?

Det finns även tankar och idéer kring huruvida ett aktieägartillskott ifrån ett moderbolag kan neutralisera ett koncernbidrag som skickas till moderbolaget från ett stödmottagande bolag. Det och flera andra frågeställningar behöver hanteras för att skapa en tydlighet och trygghet för våra företag och entreprenörer och jag vill ärligt talat mer eller mindre kunna återberätta svaren för min 4-åriga dotter i egenskap av en ”företagsdoktor” (#Tillväxtrevisorn gick inte hem!). Låt oss vara modiga och hjälpas åt att fortsätta skapa rätt förutsättningar!

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

utgiven av

Ansvarig utgivare