Detta är en annons från Blikk
Post banner
Actis Revision & Redovisning
Yrkesvardag

Från manuell hantering till sömlöst flöde

När den smålandsbaserade byrån Actis Revision & Redovisning skulle implementera en digital lösning som underlättar efterlevnaden av penningtvättslagen föll valet på Blikks molnbaserade KYC och AML-lösning. Ett beslut de är väldigt nöjda med.

Tidigare arbetade Actis med Word och Excel-filer för att upprätta allmänna riskbedömningar och kundkännedomar, vilket var både tids- och energikrävande.

– Nu slipper vi det arbetet, och kan i stället arbeta i ett sömlöst flöde under hela KYC och AML-processen, säger Linnéa Park Lindahl, auktoriserad revisor på Actis Revision & Redovisning.

Byrån vill lägga mindre tid på administration och mer tid på kunderna. Att sköta KYC och AML-arbete i Word och Exel stal tid från kundfokuset och ökade samtidigt risken för att något glömdes bort.

– Nu när vi använder Blikks KYC och AML-lösning får vi en mer standardiserad lösning och ett smidigare arbetsflöde hela vägen från allmän riskbedömning till kundkännedom och bevakning.

Samlar alla funktioner i ett system

Sedan ett år tillbaka använder Linnéa Park Lindahl och hennes kollegor på Actis byråstödet Blikk Byrå för att hålla koll på sina kunder och bevakningslistor samt sköta tidrapporteringen, följa upp viktiga nyckeltal och dela dokument med sina kunder via den kostnadsfria partnerportalen.

När byråstödet nu utökas med en molnbaserad KYC och AML-lösning samlas ännu fler funktioner på ett och samma ställe.

– Vi är mycket nöjda med Blikk Byrå och ser många fördelar med att samla ännu en viktig funktion i samma system. Det gör att vi slipper tidskrävande dubbelarbete i flera program och kan lägga mer tid på våra kunder, säger Linnéa Park Lindahl.

Smidigt flöde och god överblick

Actis har upprättat en allmän riskbedömning och börjat göra kundkännedomar i Blikk KYC & AML, vilket varit en positiv upplevelse.

– Vi upplever att modulen är lika användarvänlig som systemet i övrigt och uppskattar att riskfaktorerna från den allmänna riskbedömningen ärvs ner till kundkännedomen, säger Andreas Petersson, redovisningskonsult på Actis Revision & Redovisning.

– Det känns även tryggt att systemet gör automatiska kontroller mot PEP- och sanktionslistor, både under KYC-processen och vid den löpande bevakningen. Utöver det smidiga arbetsflödet upplever vi att dashboarden och KYC-listan ger oss en god överblick av KYC och AML-arbetet, säger Linnéa Park Lindahl.

utgiven av

Ansvarig utgivare