Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2021.01.27

Framtidens skattelöften banar väg för auktorisationen

Seniora skatterådgivare vill veta deras åsikter och de vill gärna bistå. Vi har pratat med Johanna Andersson och Joakim Sköld, två av branschens unga som brinner för att sprida fördelarna med skatterådgivarnas auktorisation.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Båda jobbar till vardags med moms, men har verkat i branschen olika länge och är knutna till olika byråer. Nu har Johanna Andersson och Joakim Sköld sammanförts i FAR:s Framtidsgrupp Skatt, där de lobbar för skatterådgivarnas auktorisation.

– Alla byråer tycker att skatterådgivarnas auktorisation är viktig, men det kan ändå skilja sig hur man ser på den. På vissa byråer ska du ha blivit auktoriserad innan du når en viss nivå i din seriositet och ”rank”. Och på andra finns inga sådana uttalade krav, säger Johanna Andersson.

Johanna Andersson. Foto: Privat

Hon började jobba med moms på Skatteverket 2012 och har varit knuten till EY sedan 2017. För FAR:s Framtidsgrupp Skatt är det egentligen inte byråerna som är den primära målgruppen, utan medarbetarna – det vill säga alla skatterådgivare som inte är auktoriserade.

Även Joakim Sköld har haft moms som specialisering, i hans fall på BDO sedan 2017. I branschen har han verkat sedan årsskiftet 2014/2015. Han menar att många som kommer in som nya på byråerna inte har en aning om att det finns en auktorisation för skatterådgivare.

– De flesta som arbetar med skatt har pluggat juridik. Man känner ju till att man kan bli advokat, men många vet inte om att man kan få en riktig titel om man jobbar som skatterådgivare. Om auktorisationstiteln blir mer spridd, kan det ju förändras, säger han.

Därför hjälper han och Johanna Andersson, tillsammans med ytterligare tio unga skatterådgivare från totalt sex av de största byråerna, att sprida ordet. När medlemmar i Framtidsgruppen själva erhåller sin auktorisation, får de lämna över till andra juniorer som fyller deras plats.

Dels träffar Framtidsgruppen seniora skatterådgivare i FAR:s Strategigrupp Skatt för att diskutera auktorisationens framtid, dels ser de till att omsätta idéer i praktiken.

– Det är väldigt kul att möta yngre kollegor från andra byråer än där man själv jobbar. Trots att vi är så pass juniora i den rådgivande rollen får vi vara med och bidra, säger Johanna Andersson.

Joakim Sköld. Foto: BDO

Två gånger per år ordnar Framtidsgruppen evenemang riktade till unga skatterådgivare på byråerna. Hittills har det blivit ett par frukostseminarier och nu under pandemin ett digitalt sådant. Tidigare har de också fått till ett par informella events, som pubquiz.

– Sedan hjälper vi i Framtidsgruppen även till att sprida informationen om våra evenemang via våra respektive byråer, fortsätter Joakim Sköld.

Båda är övertygade om att en väg att gå för att upplysa om skatterådgivarnas auktorisation och nå ut brett är att börja tidigt och då genom att involvera universiteten och högskolorna, antingen via arbetsmarknadsdagar eller i samband med skatterättskurserna.

Härnäst ska gruppens tolv medlemmar börja planera för vårens event, som troligtvis blir digitalt. Därför hoppas de att många nya skatterådgivare på byråerna runt om i landet kan koppla upp sig och medverka.

Har ni någon trendspaning att bjuda på?

– Positivt är att auktorisationen verkligen har tagit fart de senaste åren. Vi har hört företag som frågat om – och i vissa fall krävt – en skatterådgivare som är auktoriserad, säger Joakim Sköld.

– Just att efterfrågan från bolagen har ökat är en morot att försöka få sin auktorisation. Tidigare har det funnits för få kurs- och examinationstillfällen, men intresset växer och nu är möjligheterna från FAR:s håll bättre. Det är roligt att sätta yrket och auktorisationen på kartan, tillägger Johanna Andersson.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare