Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Sven Cristea

2019.06.18

Framtidens revisor är en ”icke revisor”

Vi lever onekligen i en spännande tid. En tid där Artificiell Intelligens förväntas revolutionera världen – vilket alltid för mina tankar till kultfilmen The Matrix – en tid där ens existens ifrågasätts om man inte har koll på megatrendord som Big Data, Block Chain, AI och delningsekonomi eller om man inte jobbar aktivt med sociala medier.

Det klassiska citatet: ”Syns man inte så finns man inte” passar väl in i tidevarvet vilket eventuellt skulle få René Descartes, som yttrade: ”Jag tänker alltså finns jag” att vrida sig i graven.

Ni som känner mig eller som följer mig på sociala medier under #Tillväxtrevisorn har säkert förstått att jag personligen inte är orolig för just utvecklingen kopplat till sociala medier och varumärkesbyggandet i sig. Däremot finns ett antal andra paradoxer i denna spännande tid som slår mig dagligen i såväl det professionella som privata.

En tydlig paradox ser jag i revisorns roll nu och i framtiden. Aldrig har lagar, regleringar och god revisionssed varit så omfattande som under de senaste åren, men detta till trots har vi under de senaste åren också upplevt några av de enskilt största företagsskandalerna i historien. Det innebär att branschen med all rätt vill prata om att just återskapa och bygga förtroende – som någon i min närhet uttryckte det så verkar vi ju trots allt i en förtroendebransch med en viktig samhällsfunktion.

Amen to that! – jag kommer aldrig att säga någonting annat, men däremot hade jag valt att använda begreppet samhällsnytta. Samhällsnytta för att jag är helt övertygad om att framtidens revisor kommer att arbeta tillsammans med entreprenörer för att skapa värde, för att hitta win-win lösningar på problem, för att skapa starka nätverk och för att tillsammans bygga hållbar tillväxt som gynnar samhället i stort.

Låt mig ta er tillbaka till det paradoxala i denna, för många, utopiska värld.

Alla nya regleringar och den förnyade bilden av revisorn som försvararen av ”rättvisande bild” är paradoxal i ljuset av allting annat som sker – där digitaliseringen driver en rasande snabb teknikutveckling. Den utvecklingen i kombination med visioner, idéer och affärsmodeller som vi aldrig stött på innebär en kravbild på revisorer som vi aldrig tidigare upplevt. Några av de mest kända exemplen på dagens affärsmodeller är ju att Airbnb är världens största hotellbolag utan att äga några hotell medan Uber är världens största taxibolag utan att äga en enda taxibil.

Denna förändring innebär att många bolag och entreprenörer vänder sig till revisorn för stöd – i allt från hur man ska tolka affärsmodeller till huruvida de är genomförbara ur ett legalt, redovisningsmässigt, skattemässigt och framförallt affärsmässigt perspektiv.

Den perfekta framtida revisorn skulle med andra ord vara en kombination av Steve Jobs, Marie Curie och Dan Brännström (FAR:s tidigare generalsekreterare får agera exempel på en erfaren stjärnrevisor av den äldre skolan som dessutom kan sin Elvis!). För att förtydliga mixen så skulle det behövas en driven visionär med kompetens inom design och teknik, en intelligent och stark kvinna som revolutionerade inte bara en disciplin utan två (kemi och fysik) samt en färgstark revisor med lång och gedigen erfarenhet för att ta sig an denna utmaning.

Det är en ny verklighet vi lever i – det känns som sagt lite som The Matrix – och det är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Och i andra änden av spektrumet behöver vi förhålla oss till regleringar och förtroendet för branschen i stort.

Det finns många paradoxer, utmaningar och framförallt möjligheter för den som vågar – för den som ser igenom dagens Matrix – att hitta en verklighet där vi som revisorer kan kombinera alla dessa aspekter. Att på samma gång vara förtroendeingivande, kompetenta, kreativa, nyfikna och affärsdrivna – det är framtiden!

Men frågan är – passar den beskrivningen en revisor eller entreprenör? Min fråga är om definitionen överhuvudtaget är viktig. Framtidens revisor kanske är just det – en ”icke-revisor”. Vi måste helt enkelt börja våga förhålla oss till en föränderlig verklighet, för att kunna fortsätta vara relevanta och samhällsnyttiga i smått som stort!

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare