Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.10.15

Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

Det saknas vetenskapligt stöd för att den slopade revisionsplikten lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet. Snarare har förändringen haft avsedd effekt. Slutsatsen dras av två forskare vid Handelns Forskningsinstitut.

text:

Charlotta Marténg

1 november 2010 infördes frivillig revision för de minsta företagen i Sverige. Medlemsländerna i EU har implementerat direktivet på olika nivåer. Balans har tittat på hur det ser ut i våra grannländer och Norden beskrivs som ett undantag där staterna värnar om revisionen som ett sätt att behålla den höga tilliten i samhället.

Nu är frågan om revisionsplikten på nytt aktuell. Svenskt Näringsliv tillhör dem som anser att Sveriges val innebär en konkurrensnackdel för de svenska företagen, och håller inte med om argumenten att revision förhindrar skatteundandragande och ekonomisk brottslighet.

Organisationen får uppbackning av en forskningsrapport skriven av Sven-Olov Daunfeldt och Niklas Rudholm, två professorer vid Handelns forskningsinstitut. De har haft i uppdrag av Svenskt Näringslivatt granska myndigheternas rapporter för att undersöka om slutsatsen att revisionsplikten bör införas på nytt har vetenskapligt stöd.

Sven-Olov Daunfeldt. Foto: Alex Hinchcliffe

Saknas vetenskapligt stöd

Sven-Olov Daunfeldt konstaterar att den viktigaste slutsatsen i rapporten Den slopade revisionsplikten för små bolag: en granskning av granskarnas rapporter är att det inte finns något vetenskapligt stöd för att den slopade revisionsplikten har lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet, eller lägre företagstillväxt.

− Snarare finns det indikationer på att den slopade revisionsplikten har haft avsedd effekt, det vill säga lett till minskat regelkrångel och en ökning av sysselsättningstillväxten i de små bolag som fick möjligheten att välja bort revision, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Therese Andersson är affärsområdeschef Medlem på FAR. Hon poängterar att samhällsnyttan av revision har försvunnit i debatten.

− Tilliten till vårt samhälle bygger på att alla gör rätt för sig, vilket de allra flesta vill. Men oavsiktliga fel uppstår och vad som inte kommer fram i debatten är alla dessa fel som revisorn upptäcker och rättar, säger hon.

Therese Andersson.  Foto: Therese Asplund

Värdet i revisionen

− Den enskilde företagaren tror såklart inte att just denne gjort något fel och kommer därför inte se värdet i revisionen ur det perspektivet, men ackumulerat för samhället är det ett stort värde. Det kan handla om fel inbetald pension som får direkt effekt för den anställde, eller felaktig bokföring som får effekt på statistik som SCB samlar in och som i sin tur används som beslutsunderlag av våra politiker, fortsätter Therese Andersson.

Även Sven-Olov Daunfeldt ser fördelar med revisionen, men fokuserar på frivilligheten.

− De företag som anser att revision är viktig för deras verksamhet kommer också välja att ha revision. Det kan till exempel handla om att de behöver revision för att få in mer riskkapital och expandera sin verksamhet, säger han.

 

Läs mer om ämnet:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare