Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Fördjupning

2022.05.10

Frågan om avskiljande av komponenter i unit-linkedavtal enligt IFRS 17

Den nya standarden IFRS 17 Försäkringsavtal träder i kraft den 1 januari 2023 och antogs av EU i november 2021. En av de viktigaste frågorna vid övergången från IFRS 4 i Sverige har visat sig vara frågan om avskiljande av komponenter i unit-linkedavtal. Henrik Persson redogör i denna artikel för hur reglerna i IFRS 17 om avskiljande av komponenter i sådana avtal är utformade.

Dessutom beskriver han sina ställningstaganden och slutsatser om möjligheterna till fortsatt avskiljande vid en tillämpning av IFRS 17. Förhoppningen är att dessa ställningstaganden sammanfattar vad som utgör den goda redovisningsseden i Sverige för sådant avskiljande, som ännu inte har blivit nedlagd i skrift.

Läs artikeln i sin helhet här:

Funderar du på att skriva en fördjupningsartikel?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare