Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.11.02

Förslag: Ny skatt för kreditinstitut

Regeringen vill införa en ny skatt för större banker och andra kreditinstitut. Det för att stimulera de offentliga finanserna och täcka eventuella kostnader som en finanskris kan framkalla, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Enligt regeringens förslag om en ny riskskatt ska svenska och utländska kreditinstitut med skulder på över 150 miljarder kronor stå för notan.

För svenska kreditinstitut ska alla skulder tas hänsyn till, även sådana som leds till en filial i annat land, medan det för utländska kreditinstitut endast handlar om skulder i dess svenska verksamhet.

− Förslaget innebär att företag bör räkna med ökade kostnader, i någon form, för lån framöver. Sedan är frågan hur man ska definiera basen för skatten, vilket verkar leda till konkurrens- och möjligen även definitionsfrågor, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Den nya riskskatten föreslås uppgå till 0,05 procent av skulderna från 2022 och 0,06 procent av skulderna från 2023. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020 och beräknas på sikt höja statens skatteintäkter med 6 miljarder kronor.

Skatten föreslås börja gälla 1 januari 2022.

utgiven av

Ansvarig utgivare