Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Hans Peter Larsson

2021.05.10

Förmågan att tillämpa rätt

Den här krönikan handlar inte direkt om skatt. Mer om rättssäkerhet.

Skatt styrs i många fall av redovisning. Ett komplicerat förhållande. Redovisning är ett område inom juridiken som är nära förknippat med så kallad ramlagstiftning. Med det avses att lagstiftaren i stället för att själv formulera och införa detaljerade lagregler överlåter till en myndighet eller i vissa fall en organisation att komma med utfyllande regler i form av rekommendationer eller anvisningar. Numera används ofta hemsidor.

Tillväxtverket är ett aktuellt exempel. FAR är ett exempel på en organisation som givits förtroende att utfärda rekommendationer, med mera. Men så är också revisionen lagreglerad och en inspekterande myndighet finns. Det anses vara lagstiftarens ”garanti” mot reglering i eget intresse.

Man kan diskutera hur tidsenlig och demokratisk denna ordning är, men oavsett så bygger den på hög integritet och förmågan att tillämpa rätt. Det ger rättssäkerhet i det aktuella fallet. Ett annat område med stort inslag av ramlagstiftning är arbetsrätten. Här fungerar de stora kollektiv­avtalen i praktiken som lagar. Den så kallade Las-­debatt som nu förs illustrerar väl. Parterna i avtalen är närmast enväldiga uttolkare av dessa ”lagar”.  Även de har givits ett förtroende, annars hotar lagstiftning. Bland jurister anses arbetsrätten ”speciell”. Individen göre sig icke besvär.

Allt detta väcker frågor om rättssäkerhet. Det är där integriteten och förmågan att tillämpa rätt kommer in. Att se och följa med sin tid. Annars raseras snabbt förtroende och tillit, och med den rättssäkerheten. Så påverkas även skatt. I den avspeglas tilliten i samhället.

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare