Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Fördjupning

2020.10.23

Företrädaransvaret och förenligheten med EU-rätten: Del 2

Björn Forssén har i artikeln Företrädaransvaret och frågan om när förfarandet inleds fokuserat på företrädaransvaret och skatteförfarandelagen. I del 2 fortsätter han att ta upp frågor på området. Den här gången behandlar han i ett sammanhang regeln om hel eller delvis befrielse från betalningsskyldighet och anståndsreglerna som Skatteverket kan besluta om på eget initiativ, om anstånd är till fördel för det allmänna. En fråga i artikeln är om lagstiftaren bör utvidga utredningar om
företrädaransvarsinstitutet till att gälla även själva ansvarsfrågan, i stället för att ge direktiv med begränsningar till utredaren om att utredningen ska ske enbart beträffande befrielsegrunderna.

Läs artikeln i sin helhet här:

Läs första delen här:

Funderar du på att skriva en fördjupningsartikel?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare