Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.02.09

Förenklad kemikalieskatt på förslag

Kemikalieskatten har inte fått avsedd effekt på kort sikt. Nu har Finansdepartementet lagt fram förslag för att göra skatten på kemikalier i viss elektronik tydligare och enklare.

text:

Charlotta Marténg

I juli 2017 infördes kemikalieskatten som innebär att en särskild punktskatt tas ut på bland annat vitvaror och annan elektronik som datorer, telefoner, tv-apparater och surfplattor.

Syftet är att minska förekomsten av kemiska ämnen i hemmiljön, framför allt flamskyddsmedel. Skatten ska även få människor att vilja välja mer miljö- och hälsovänliga alternativ.

Skattens träffsäkerhet kritiserad

Men kemikalieskatten har inte fått den avsedda effekten. I alla fall inte på kort tid. Det kunde Skatteverket och Kemikalieinspektionen konstatera i sin andra rapport ”Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik”, som de tog fram på uppdrag av regeringen och som presenterades i maj förra året. I rapporten kritiserades skattens träffsäkerhet och bland annat föreslogs en ändring av den nuvarande avdragskonstruktionen.

Nu ser det ut som att en förändring är på gång. Finansdepartementet har skickat ut en promemoria där det föreslås att reglerna för avdrag förenklas så att det inte längre spelar någon roll om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt. ”Det medför att det blir betydligt enklare för både skattskyldiga och myndigheter att få den information som behövs för att en vara så få rätt avdrag”, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande. Ett förslag finns också om att den högsta avdragsnivån ska ökas.

Fler förslag på ändringar

Även reglerna för begagnade varor föreslås bli tydligare. ”Med de nya reglerna blir det tydligare vad som krävs för att undantag för begagnade varor ska kunna tillämpas. Undantaget utvidgas också så att varor som tillverkades innan skatten infördes undantas helt.” skriver departementet i pressmeddelandet.

Kommande ändringar av tullreglerna påverkar också kemikalieskatten och därför justeras reglerna för import från tredjeland. Om en varas nettovikt inte framgår av tulldeklarationen kommer den att schablonbeskattas. Den skattskyldige kommer dock att kunna få välja att få skatten beräknad utifrån de vanliga reglerna.

Promemorian är ute på remiss till 19 april 2022.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare