Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.10.21

Förändringar i utbetalning av Afa – så påverkas redovisningen

Avtalsgruppsförsäkring – Afa har beslutat att betala ut konsolideringsmedel. Hur påverkar det redovisningen? Balans reder ut vad som gäller.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Afa Sjukförsäkring, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har beslutat om att betala ut konsolideringsmedel som finns inom AGS-försäkringen. Utbetalningen baseras på tidigare återbetalningar av AGS-premier för åren 2004–2008.

Anledningen till utbetalningen är att det i dag finns ett överskott av konsolideringsmedel, vilket bland annat beror på god kapitalförvaltning.

Enligt Pernilla Lundqvist, ordförande i FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning, är de viktigaste punkterna att tänka på vid tillämpning av IFRS, RFR 2, K3 samt K2:

  • Vid vilken tidpunkt ska utbetalningen redovisas?
  • Hur ska utbetalningen presenteras?
  • Vilka upplysningar ska lämnas?

Beslutet om återbetalning skedde i Afa:s styrelse i juni 2021, och publicerades på Afa:s webb 11 juni 2021. Varje enskilt företag som berörs har fått information om beloppets storlek genom individuella brev från Afa, daterat 29 september. Brevet nådde företagen i början av oktober.

Pernilla Lundqvist. Foto: Anna Widd

− I rapporter som avges efter att detta brev erhållits, vilket innebär bokslut per 30 juni och framåt – och som ännu inte är avlämnade – kommer en fordran att redovisas. För noterade bolag med kalenderår som räkenskapsår redovisas fordran alltså i Q3, säger Pernilla Lundqvist.

− Finns ett junibokslut som fortfarande inte är stängt eller inlämnat, så måste brevet tas hänsyn till. Men är allt färdigt och inskickat innan brevet kommer, beaktas inte detta förrän i efterföljande bokslut.

Utbetalningen kan redovisas på två sätt i resultaträkningen. Antingen på egen rad bland kostnader (positiv), förslagsvis benämnd Återbäring Afa, eller som Övriga rörelseintäkter. Notera att egen rad inte får läggas upp i K2, framhåller Pernilla Lundqvist.

− Vi anser inte att återbetalningen kan redovisas som kostnadsreduktion på samma rad där kostnaden tidigare redovisats. Viktigt är också att tänka på vilka upplysningskrav som kan aktualiseras, såsom upplysning om exceptionella intäkter och kostnader enligt ÅRL 5:19, samt krav enligt IFRS att specificera väsentliga poster, säger hon.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare