Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2022.06.07

Förändring ger stora möjligheter

Revisorer har ett viktigt uppdrag och det behöver vi hjälpas åt att sprida för att öka attraktiviteten till branschen. Som revisorer är vi sedan länge på en förändringsresa där vi möter nya perspektiv och arbetssätt. Med tanke på att många unga i dag söker meningsfullhet och högre syfte vid val av sysselsättning, ser vi stora möjligheter med vårt yrke. Här vill vi beskriva några – för oss – viktiga förändringsområden och varför vi ser revision som ett verkligt framtidsyrke.

Förflyttningen från pärmar och papper till digitaliserade metoder har gått fort. Detta har förändrat vårt uppdrag och rollen har gått alltmer från att kontrollera siffror till att bli en nyckelperson i företaget som i stället får mer tid över till analys och kvalitet, vilket bidrar till ökat värdeskapande i näringslivet.

Våra nya digitaliserade miljöer öppnar också möjligheter på det individuella planet. I dag kan vi välja varifrån vi jobbar.

SYNEN PÅ INDIVIDEN har också förändrats. I dag arbetar vi tillsammans för att skapa mervärden för kunden och samtidigt utveckla oss själva.

Branschen har blivit bättre på att ta vara på och bredda perspektiven vad gäller jämställdhet och mångfald. På Grant Thornton har vi drivit ett systematiskt arbete för ökad jämställdhet och i dag är 37 procent av våra delägare kvinnor. Det är bra och vi är branschledare, men takten i branschen behöver öka och vi siktar på att 40 procent av våra delägare ska vara kvinnor.

Branschen har på senare tid också öppnat ögonen för att få in medarbetare från fler kulturer och med mer bredd i utbildning och erfarenhet. Men mångfalden kan utvecklas ännu mer för att öka attraktiviteten i branschen och på så sätt fortsätta skapa mervärden och spegla kunderna på en alltmer internationell marknad.

Revision är många gånger förknippat med högt engagemang och perioder av intensivt arbete. Vår byrå har satsat på ledarskap och hållbart arbetsliv med en hög grad av personlig flexibilitet. Detta har gett oss bättre förutsättningar att själva vara med och styra vårt arbete.

Vi har båda kombinerat yrket med familj och fritidsintressen. Inom branschen har vi kommit olika långt, men det är tydligt att möjligheten att kunna kombinera familjeliv och personliga intressen med ett utvecklande arbete är kritiskt för branschens förnyelse och attraktionskraft.

VÅR KUNSKAP OCH trovärdighet som revisorer ger oss en mycket god position för omställningen till ett hållbart näringsliv. De senaste årens globala klimatmöten har tydliggjort att stora mängder hållbarhetsdata kommer behöva samlas in, granskas och redovisas så att investerarna får jämförbara underlag. Hållbarhetsarbetet blir därmed en naturlig breddning av revisorsrollen och förnyelsearbetet är redan i full gång.

På Grant Thornton tar vi varje år emot många unga talanger som får fortbildning och möjlighet att sätta sig in i företagandets villkor. Här får de en plattform att utvecklas på och möjligheter att bli specialist, ledare, partner – eller hitta en helt egen utvecklingsväg. Dock är det dag många som går vidare och blir värdefulla medarbetare i andra delar av näringslivet. Det är visserligen bra, men här behöver vi gemensamt se till att en större andel väljer att stanna i branschen.

För oss båda är detta drivkraften med att vara revisor – att se kollegor växa och utvecklas och bidra samt genom vår revision bidra till att bygga trovärdiga och hållbara företag. Detta gör i sin tur att andra parter – investerare, kunder, samarbetspartners och myndigheter – kan utveckla sina relationer med bolaget i fråga.

Detta är inget litet samhällsbidrag. För oss är revision ett framtidsyrke och det är en självklarhet för oss att stanna i yrket. Vi hoppas att fler vill vara med oss på resan!

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare