Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.01.02

Följ visselblåsarlagen – eller riskera vite

Nu har sista delen i visselblåsarlagen börjat gälla. Verksamhetsutövare med minst 50 anställda ska ha ett system på plats som ger medarbetarna möjlighet att rapportera om missförhållanden. Annars riskerar verksamheten att få betala vite.

text:

Charlotta Marténg

För två år sedan trädde den så kallade visselblåsarlagen i kraft. Lagen har genomförts i två steg och omfattade först offentlig verksamhet och privata aktörer med fler än 249 anställda. Den 17 december 2023 började lagen gälla fullt ut vilket innebär att även verksamhetsutövare med 50 till 249 anställda omfattas. Theodor Forsberg, ansvarig för KPMG:s visselblåsartjänst, rekommenderar revisorer och rådgivare att prata med sina kunder om visselblåsarlagen och hjälpa dem säkerställa att verksamheterna följer den.

Theodor Forsberg, KPMG. Foto: KPMG

– Vår uppfattning är att många är medvetna om det här och har förberett sig, men det finns säkert en del som har missat vad som gäller, säger Theodor Forsberg.

Medarbetare ska veta sina rättigheter

Den nya visselblåsarlagen ska syfta till att förhindra ohälsosam företagskultur, vilket kan vara allt från trakasserier till korruption. Lagen innebär ett förstärkt skydd för personer som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats. För verksamheter som av någon anledning inte redan har rätt system på plats handlar det först och främst om att säkerställa att de anställda får en möjlighet att rapportera, även om det bara handlar om en temporär lösning.

– Det är viktigt att informera sina medarbetare om att de nu har den lagliga rätten, säger Theodor Forsberg.

Antalet anställda avgörande

Det som avgör om ett system måste finnas på arbetsplatsen är alltså antalet anställda. När det kommer till vilka som har rätt att rapportera in missförhållanden på en arbetsplats kan även konsulter omfattas, även om de inte räknas som anställda. Lika viktigt som att ha rätt system är att företaget kan hantera informationen som kommer in och agera på den. Theodor Forsberg konstaterar att det kan se olika ut från företag till företag, och beroende på vilken slags information som kommer in via visselblåsarkanalen.

– Det gäller att företaget vet hur det ska hantera uppgifterna som lämnas. Här kan det vara så att företaget behöver ta extern hjälp, säger han.

Verksamheter som inte följer visselblåsarlagen kan få betala vite vilket tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket i så fall beslutar om.  Theodor Forsberg säger att han inte känner till något fall där vite dömts ut.

– Men det är nog rimligt att tro att myndigheten väntat med granskningar tills lagen kommit på plats.

 

Läs mer:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare