Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Michael Bernhardtz är affärsområdeschef för Risk Advisory på Deloitte.
Karriär

2021.03.12

Fika med Michael Bernhardtz: ”Vi behöver bli bättre på penningtvättsfrå­gor och cyberrisker”

Michael Bernhardtz är affärsområdeschef för Risk Advisory på Deloitte, ett nytt affärsområde hos storbyrån sedan sensommaren 2020.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Christian Gustavsson

Vad är på gång inom Risk Advisory hos Deloitte?

– Den gemensamma nämnaren är risk och det är mycket fokus på hållbarhets­frågor, bedrägeriutredningar och den finansiella sektorn, där det finns alla möjliga regelverk som ska granskas eller utvärderas. Det finns också underliggande behov av att bli bättre på att hantera penningtvättsfrå­gor samt cyberrisker. I Sverige har vi kommit långt när det gäller digital utveckling, men det måste till bättre kontroller, ordning och reda och risktänk inom cybersfären.

Ser du några trender inom riskrådgivning?

– Hållbarhetsfrågor kommer allt högre upp på agendan, där regelverk stipulerar hur banker ska förhålla sig till och rappor­tera kring hållbarhetsrisker. För 15–20 år sedan relaterade man hållbarhet enbart till miljö. Nu lägger vi till frågor som korruption, barnarbete, mutor och drägliga arbetsför­hållanden, det vill säga, att man bedriver sin verksamhet på ett schysst sätt. Det handlar om att vara hållbar, på lång sikt.

Varför är det viktigt att uppmärksamma de här frågorna?

– Om man pratar bedrägeri, hållbarhet och cyber, är det egentligen samhälleliga frågor. Hanteras inte frågorna på ett bra sätt, då ökar kriminaliteten och det blir sämre för miljön. Skulle ett företag eller en organisation råka ut för en cyberattack, kan det i värsta fall leda till att samhällskritiska funktioner ligger nere. Vidare kan man nämna att om man till exempel pensionssparar så ska man kunna lita på att dessa medel hanteras rätt och riktigt och att informationen som levereras från noterade bolag stämmer.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare