Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Karl-Oskar Olming är chef för hållbarhetsstrategi på SEB.
Karriär

2021.11.01

Fika med Karl-Oskar Olming: ”Revisorernas uppdrag måste blir bredare”

Revisions- och rådgivningsbranschen kommer att ha en enormt viktig roll de närmaste åren i frågor kring hållbarhet. Balans pratar med Karl-Oskar Olming, chef för hållbarhetsstrategi på SEB.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Saerun Norén

Hur ska branschen hjälpa kunderna tänka och agera hållbart?

− I samband med att mer icke-finansiell information måste revideras blir revi­sorernas uppdrag bredare. Revisorer och rådgivare kommer spela en viktig roll i att hjälpa kunder i tolkning av och revidering mot utökade rapporterings­regelverk såsom till exempel CSRD och taxonomin. Den ökade transparensen kommer lägga fokus på strategiska hållbarhetsfrågeställningar i affärsmodellen.

Hur kan FAR:s medlemmar vara ett föredöme i hållbarhetsfrågan?

− För att de nya regelverken ska fungera enhetligt inom EU tror jag det är viktigt att FAR och dess medlemmar samar­betar aktivt internt och med branschorganisationer i andra länder samt med industriorganisationer och finansbranschen. Det kommer underlätta för företag verksamma i flera länder och skapa konkurrensneutralitet inom EU.

EU:s hållbarhetstaxonomi – vad är på gång?

− Arbetet med att utveckla taxonomierna fortsätter. EU har skapat en plattform för håll­bar finansiering som ger råd till EU kommis­sionen i det här arbetet. Under hösten lämnar plattformen sina slutrapporter som ligger till grund för EU-kommissionens förslag på hur de vill att den sociala taxonomin och taxonomin för skadliga aktiviteter ska tas vidare. När det gäller de fyra återstående miljömålen i taxo­nomin för miljömässigt hållbara investeringar (den första) väntas EU-kommissionen komma ut med en delegerad akt under första halvåret av 2022, som därefter börjar gälla 2023.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.