Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karl-Oskar Olming är chef för hållbarhetsstrategi på SEB.
Karriär

2021.11.01

Fika med Karl-Oskar Olming: ”Revisorernas uppdrag måste blir bredare”

Revisions- och rådgivningsbranschen kommer att ha en enormt viktig roll de närmaste åren i frågor kring hållbarhet. Balans pratar med Karl-Oskar Olming, chef för hållbarhetsstrategi på SEB.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Saerun Norén

Hur ska branschen hjälpa kunderna tänka och agera hållbart?

− I samband med att mer icke-finansiell information måste revideras blir revi­sorernas uppdrag bredare. Revisorer och rådgivare kommer spela en viktig roll i att hjälpa kunder i tolkning av och revidering mot utökade rapporterings­regelverk såsom till exempel CSRD och taxonomin. Den ökade transparensen kommer lägga fokus på strategiska hållbarhetsfrågeställningar i affärsmodellen.

Hur kan FAR:s medlemmar vara ett föredöme i hållbarhetsfrågan?

− För att de nya regelverken ska fungera enhetligt inom EU tror jag det är viktigt att FAR och dess medlemmar samar­betar aktivt internt och med branschorganisationer i andra länder samt med industriorganisationer och finansbranschen. Det kommer underlätta för företag verksamma i flera länder och skapa konkurrensneutralitet inom EU.

EU:s hållbarhetstaxonomi – vad är på gång?

− Arbetet med att utveckla taxonomierna fortsätter. EU har skapat en plattform för håll­bar finansiering som ger råd till EU kommis­sionen i det här arbetet. Under hösten lämnar plattformen sina slutrapporter som ligger till grund för EU-kommissionens förslag på hur de vill att den sociala taxonomin och taxonomin för skadliga aktiviteter ska tas vidare. När det gäller de fyra återstående miljömålen i taxo­nomin för miljömässigt hållbara investeringar (den första) väntas EU-kommissionen komma ut med en delegerad akt under första halvåret av 2022, som därefter börjar gälla 2023.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare