Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Forskarna upptäckte att ledarskapsförmåga värdesätts högre än kognitiv förmåga.
Karriär

2022.01.10

Fika med Henrik Nilsson och Ting Dong: ”Talang belönas sent i branschen”

Hur viktig är ledarskapsförmågan för den framtida karriären? Balans fikar med forskarna Henrik Nilsson och Ting Dong vid Handelshögskolan i Stockholm för att ta reda på svaret.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Felicia Yllenius

Ni har nyligen presenterat studien Is Leadership Ability Rewarded by the Auditing Profession? Varför har ni forskat på det här?

− Efter att ha läst studier av AICPA och IFAC, samt samtalat med företrädare inom yrket om rekrytering och talanghantering, insåg vi att detta är en mycket viktig fråga för branschen. Vår unika databas med mått på ledarskaps­förmåga och kognitiv förmåga (IQ) gör det möjligt för oss att på ett helt nytt sätt studera hur dessa två talangrelaterade egenskaper påverkar revisorers karriärer.

Var det något som överraskade i resultaten?

− Vi blev något förvånade över att se hur viktigt ledarskapsförmågan är för den framtida karriären. Våra resultat visar att denna egenskap värdesätts högre än kognitiv förmåga inom branschen. Sammantaget visar studien att revisorer med hög ledarskapsförmåga har lättare att bli befordrade och tjänar mer pengar än andra revisorer.

Vilken konkret nytta har branschen av era slutsatser?

− Våra resultat visar att talang belönas förhållandevis sent inom branschen jäm­fört med andra branscher. Våra resultat indikerar att revisionsbranschen skulle få lättare att behålla begåvade individer genom att ändra på befintliga ersätt­ningsmodeller och betala högre löner till talanger i ett tidigare skede av deras karriärer.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare