Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Hayaat Ibrahim är tf. generalsekre­terare Institutet Mot Mutor (IMM).
Karriär

2021.08.24

Fika med Hayaat Ibrahim: ”Branschen är en viktig stoppkloss mot korruption”

Revisions- och rådgivningsbranschen kanske inte ser sig själv som en antikorruptionskämpe. Dags att tänka om. Det menar Institutet Mot Mutors, IMM, tillförordnade generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Saerun Norén

IMM driver antikorruption som en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor. Vad får ni för reaktioner?

– Positiva. Många organisationer har tidigare inte haft en medvetenhet om hur de här frågorna hänger ihop. Men allt fler börjar förstå hur man ska koppla antikorruptionsarbete till sina Agenda 2030-åtaganden. Korruption utgör det främsta hindret för att ställa om till hållbar utveckling.

Hur kan revisions-och rådgivningsbranschen bidra till ett korruptionsfritt näringsliv och samhälle?

– Branschen kanske inte ser sig själv som en antikorruptionskämpe, men i sin yrkesroll är man en viktig stoppkloss som sitter på en unik position att fånga upp olika typer av oegentligheter. Det är grundläggande att man lär sig känna igen signalerna och att man vet hur man bör reagera. Därför är det viktigt att revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare utbildas i dessa frågor.

Vilka är utmaningarna med att försöka minska korruptionen?

– Är man inte medveten om att korruption finns i Sverige är det svårt att få en föränd­ring. Antikorruption ingår som ett delmål till mål 16 i Agenda 2030 där det står att vi ska ”Väsentligt minska alla former av korruption och mutor”. Uppskattningsvis 35 000 miljar­der kronor går årligen förlorat till korruption, medan kostnaden för att nå de globala må­len är cirka 25 000 miljarder kronor. Om man minskar korruption avsevärt kommer enorma resurser frigöras till Agenda 2030.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare