Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2021.09.17

Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter. Möt Cristina Trenta, forskare och docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Sofia Beijer

På vilket sätt hör skatter och hållbarhet ihop?

– I Agenda 2030 är de globala målen för hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt integrerade. Ett av delmålen i mål 17 är att öka skatteintäk­terna. Ett exempel är problemet med matspill. Om en livsmedelsbutik slänger mat som fortfarande går att äta, så betalar de inte moms. Men om de ger bort maten till välgörenhet blir de skattskyldiga. Här behövs en mer hållbar skattelagstiftning.

Hur kan skatterådgivare uppmärksamma kopplingen mellan skatterätt, hållbarhet och mänskliga rättigheter?

– Att tidigt på utbildningarna lära ut att skatterätten och hållbarhet hänger samman. Och att vara medveten om att skatterätten har en diskriminerande effekt mot kvinnor. Jag är väldigt inspirerad av Greta Thunberg och Generation Z som har en förståelse för jämlikhet och hållbarhet på ett annat sätt än vi vuxna.

Du har sagt att utan välreglerad digital ekonomi är risken för ekonomisk ojämlikhet stor. Hur menar du?

– Sverige är beroende av EU-rätten, men om stater inte samarbetar är det svårt att få en rättvis skatt i den digitala ekonomin. Cybersä­kerheten är ett bekymmer. Skattemyndigheter samlar mycket data från skattebetalare. Ju mer information det samlas in, desto större risk för intrång. Hållbarhet handlar även om att säkerställa att skattebetalare inte får sina uppgifter komprometterade. Vi behöver en skattelagstiftning som tar detta i beaktan.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare