Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Ledare och medarbetare har väldigt olika uppfattningar av distansarbete, menar de två forskarna.
Karriär

2022.03.14

Fika med Andreas Wallo och Daniel Lundqvist: ”Optimala ledare finns inte”

Kommunikation är en av grunderna för ett bra ledarskap på distans. Balans fikar med forskarna Andreas Wallo och Daniel Lundqvist vid Linköpings universitet som båda forskar inom arbetsmiljö och ledarskap.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Satu Knape

Finns den optimala ledaren?

− Nej. Detta är alltid beroende av faktorer som hur organisationen ser ut, vilka medarbetarna är, vilka resurser som finns och vilka mål man har med verksamheten.

Vilken är den största utmaningen med ledarskap på distans?

− Flera studier visar att både ledare och medarbetare har väldigt olika uppfattningar av distansarbete. För vissa har det fungerat jättebra med hemarbete under pandemin och för andra har det inte alls varit bra ur arbetsmiljöhänseende eller för deras arbetsprestationer. Så en stor utmaning för ledare är att hitta en balans mellan distansarbete och arbete på plats som både funkar för verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål.

Vilka är de främsta slutsatserna ni har dragit från er forskning?

− Vikten av god och regelbunden kommunikation ökar i samband med distansarbete. Men det krävs också att medarbetarna kommunicerar med chefen. Det går inte bara åt ett håll. Sen tycks det också vara så att distansarbete kräver en högre grad av tillit mellan ledare och medarbetare. Det är inte alltid är så lätt för en ledare som har höga krav på sig ovanifrån att ha kontroll på sin verksamhet och ständigt veta hur arbetet går. Så detta ser vi också är en utmaning.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare