Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Fördjupning

2022.03.28

Felaktiga regler om jämkning får konsekvenser

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2021 not. 26 inhämtat förhandsavgörande från EU domstolen angående förenligheten av reglerna i mervärdesskattelagen om jämkning av ingående moms avseende investeringsvaror med mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). EU-domstolen anser i sitt förhandsavgörande, målet C-787/18, att mervärdesskattelagens regler i det hänseendet delvis är felaktiga i förhållande till direktivet. I denna artikel kommenterar Björn Forssén detta. Hans åsikt är att detta får konsekvenser inte bara för beskattningsfrågor, utan också för frågor om konkurs samt om skattebrott och skadestånd.

Läs artikeln i sin helhet här:

Funderar du på att skriva en fördjupningsartikel?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare